Kalenderhändelser - 2020-10

Tid
Plats
Bredvik
Mer info:

Dagen vänder sig framförallt till dig som arbetar inom skogsbruket. Vi hoppas kunna ge dig ny kunskap och inspiration som du har användning av i din vardag. Vår förhoppning är också att ni som deltagare, ska hinna utbyta erfarenheter med varandra samt att vi på Skogforsk kan fånga upp aktuella frågeställningar och problem i skogsbruksvardagen. Vi håller till på vår...