Kalenderhändelser - 2020-06

Tid
tisdag, 16 juni, 2020 - 10:00 till onsdag, 17 juni, 2020 - 16:00
Plats
Tönnersjöhedens försökspark
Mer info:

I Alnarp har Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under exkursionen presenteras resultaten från arbetet och den framtida forskningen. Det handlar delvis om hoten, men ännu mer om möjligheterna.