Kalenderhändelser - 2020-03

Tid
Plats
Kulturens hus
Mer info:

Boka in första fredagen i mars nästa år för en ny inspirerande dag i Kulturen hus i Alvesta. På konferensen samlas upp till 300 aktiva skogsbrukare för att känna kraften i sydsvenskt skogsbruk. Bland talarna i Kulturens hus i Alvesta 6 mars 2020 märks Helena Claesson från Södra som berättar om satsningen på återvinning av textil. Patricia Oddshammar från Stora Enso talar om...

Tid
Plats
KSLA - Kungliga Skogs och Lantbruksakademin
Arrangör
Skogshistoriska Sällskapet
Mer info:

Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020.

Tyvärr har vi i rådande extraordinära situation fattat beslutet att ställa in seminariet, det nordiska mötet och middagen den...