Kalenderhändelser - 2019-11

Tid
Plats
Elite Hotell
Mer info:

I samband med branden utlyste forskningsrådet Formas pengar för forskning i brandens spår. Nu finns resultat som är redo att presenteras. Projekten omfattar bland annat hur samhället och frivilliga organiserade sig och hur landskapet förändrades och återhämtar sig. Vad kom forskarna fram till? Kom och lyssna. Medverkande: Ulrica Gradin, Länsråd Västmanlands län Marie-Charlotte...