Kalenderhändelser - 2019-06

Tid
Plats
Christinehof
Mer info:

Vi startar med arkiven i Christinehof, en källa till mycket kunskap om 1600- och 1700-talens verksamhet. Därefter flyttar vi oss till Andrarum där Christina Piper byggde upp alunbruket till Skånes största industri. Dagen avslutas i skogen där vi får se hur Christinehof arbetar på att klimatanpassa skogsbruket genom att skapa en diversifierad skog med både barr- och lövträd.