Kalenderhändelser - 2019-04

Tid
Plats
LRF:s huvudkontor, Franzéngatan 6
Mer info:

Skogsägarrörelsen har en historia fylld av dramatik, framgångsrika och djärva satsningar – men också kriser. Det framgår med all tydlighet av den historik som efter omfattande forskning i arkiven tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Ola Persson, Jan Sandström, Sven Sjunnesson och Ulf Österblom. På ett seminarium arrangerat av LRF och Skogshistoriska Sälslkapet presenteras...