Kalenderhändelser - 2018-11

Tid
Plats
Törneryds bygdegård
Mer info:

18.00 Inledning, Blekinge gille och Hushållningssällskapet 18.30 Älgbetesinventeringen 2018 – Simon Halling Ekmåne, Hushållningssällskapet 19.00 FIKA 19.30 Vilt och skog i balans- Karin Stoeckmann, Jägareförbundet 20.00 Viltinventering av klövdjur med drönare – Anette Eilert, Eilerts Drönare 22.00 Avslutande diskussion och paneldebatt Alla intresserade är välkomna. Vi bjuder på...

Tid
Plats
Linnéuniversitetet hus M sal 1052
Mer info:

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera kunskap inom workshopens tema, samt presentera exempel på nya projekt och vad som är på gång. Inbjudan riktar sig till både forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter. Under workshopen kommer vi att presentera och diskutera framtida...

Tid
Plats
Drottninggatan 95 B
Mer info:

Syftet med detta seminarium är att belysa hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Vi avser att illustrera hur dessa strategier konkret kan se ut i jordbrukslandskap, skogslandskap och...