Kalenderhändelser - 2018-08

Tid
Plats
Ire naturreservat
Mer info:

Enligt Naturvårdsverket tillhör Ire naturreservat kategorin ”Sveriges finaste odlingslandskap”. Ända till sin död 1984 brukade siste ägaren, Josef Elofsson, markerna på samma sätt som hans förfäder gjort. Själva reservatet med sin inriktning mot ett traditionellt småskaligt åkerbruk bildades några år senare. Här har också Ire Natur- och kulturskola sin bas. Vi vandrar i de båda...