Kalenderhändelser - 2018-08

Tid
Plats
Skinnskatteberg
Mer info:

Vi ägnar hela dagen åt träkolet, den viktigaste insatsvaran i de talrika svenska bergs- och järnbruken från medeltiden ända fram till 1900-talet. Under förmiddagen på Skogsmästarskolan får vi höra om brukens utveckling i den svenska järnhanteringens hjärtland, Bergslagen, och beroendet av träkolet – ödesfrågan. Vi diskuterar om olika metoder för träkolning i milor och ugnar och...