Kalenderhändelser - 2018-06

Tid
Plats
Mattila
Mer info:

Under 1600-talet koloniserade finska svedjebrukare de vidsträckta skogsområdena i Värmland och östra Norge, det som kom att kallas Finnskogen. Här levde den finska kulturen kvar länge, och fortfarande bär många platser namn som berättar om det finska arvet. På gårdarna Mattila och Juhola har mycket av miljöerna bevarats, och samtidigt har forskare kartlagt den historiska...