Kalenderhändelser - 2018-06

Tid
Plats
Tagel
Mer info:

SLU, Skogforsk och Linnéuniversitet hälsar dig välkommen på skogsskötselexkursion inom ramen för forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS.

Tid
Plats
Sandslåns Vandrarhem och Camping
Mer info:

I Sandslån, vid Ångermanälvens mynning, fanns under mer än hundra år världens största skiljeläge för flottning. Rekordåret 1953 passerade närmare 23 miljoner timmerstockar genom sorteringsverket, som var en stor arbetsplats. Bostadskasernerna från 1800-talets slut finns fortfarande kvar i den kulturhistoriskt intressanta miljön. Under dagen bekantar vi oss med platsen, tittar...