Kalenderhändelser - 2018-06

Tid
torsdag, 1 mars, 2018 - 08:00 till fredag, 1 juni, 2018 - 00:00
Mer info:

Nordic Forest Research (SNS) and the North European Regional Office of European Forest Institute (EFINORD) collaborate to support forest research networks on an annual basis. The aim is to promote North European synergies within forest research and to establish closer collaboration between forest research communities in the Nordic, Baltic Sea and the North Atlantic regions. The...

Tid
Plats
Tagel
Mer info:

SLU, Skogforsk och Linnéuniversitet hälsar dig välkommen på skogsskötselexkursion inom ramen för forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS.

Tid
Plats
Sandslåns Vandrarhem och Camping
Mer info:

I Sandslån, vid Ångermanälvens mynning, fanns under mer än hundra år världens största skiljeläge för flottning. Rekordåret 1953 passerade närmare 23 miljoner timmerstockar genom sorteringsverket, som var en stor arbetsplats. Bostadskasernerna från 1800-talets slut finns fortfarande kvar i den kulturhistoriskt intressanta miljön. Under dagen bekantar vi oss med platsen, tittar...

Tid
onsdag, 6 juni, 2018 - 19:00 till fredag, 8 juni, 2018 - 16:00
Plats
Kongresshotel Potsdam bei Berlin
Mer info:

”Green Ventures” är ett internationellt företagsevenemang för energi- och miljöteknikföretag som äger rum den 6-8 juni i Potsdam (nära Berlin). Speciella fokusområden är vatten & avfall, energi & bygg samt recycling & förnybara råvaror och nya material. Green Ventures syftar på att skapa nya affärskontakter mellan de deltagande internationella företagen, men även...

Tid
Plats
Bollegården
Mer info:

Skogsägarmässan 2018 kommer till BOLLNÄS & Bollegården torsdagen den 14 Juni! • Fri entré! 13.00 - 19.30 (kom när du vill under dagen) • Lär dig det senaste inom modernt skogsbruk – allt samlat på en dag • Så får du ett enklare skogsägande och optimal tillväxt...... • Skogsekonomi-rådgivning • Prata skogsskötsel med virkesköpare från ditt distrikt • Utställare visar...

Tid
Plats
Mattila
Mer info:

Under 1600-talet koloniserade finska svedjebrukare de vidsträckta skogsområdena i Värmland och östra Norge, det som kom att kallas Finnskogen. Här levde den finska kulturen kvar länge, och fortfarande bär många platser namn som berättar om det finska arvet. På gårdarna Mattila och Juhola har mycket av miljöerna bevarats, och samtidigt har forskare kartlagt den historiska...