Kalenderhändelser - 2018-05

Tid
torsdag, 1 mars, 2018 - 08:00 till fredag, 1 juni, 2018 - 00:00
Mer info:

Nordic Forest Research (SNS) and the North European Regional Office of European Forest Institute (EFINORD) collaborate to support forest research networks on an annual basis. The aim is to promote North European synergies within forest research and to establish closer collaboration between forest research communities in the Nordic, Baltic Sea and the North Atlantic regions. The...

Tid
Plats
Brevens bruk
Mer info:

Bergsbruk var redan på medeltiden en lokal och viktig näring i Sverige. Man bröt malm i traktens gruvor, kolade skogen och utnyttjade vattenkraft för att driva blåsbälgar och hammare. Antalet järnbruk växte kraftigt under stormaktstiden på 1600-talet då järn blev en exportvara av rang. Men skogen räckte inte till i bergsbygderna och nya järnbruk anlades därför i skogrika...