Kalenderhändelser - 2018-05

Tid
torsdag, 1 mars, 2018 - 08:00 till fredag, 1 juni, 2018 - 00:00
Mer info:

Nordic Forest Research (SNS) and the North European Regional Office of European Forest Institute (EFINORD) collaborate to support forest research networks on an annual basis. The aim is to promote North European synergies within forest research and to establish closer collaboration between forest research communities in the Nordic, Baltic Sea and the North Atlantic regions. The...

Tid
torsdag, 3 maj, 2018 - 11:00 till fredag, 4 maj, 2018 - 17:30
Plats
Radisson BLU
Mer info:

REGATEC 2018 has a technical and industrial focus and is directed towards bio-, electro- and thermochemical conversion of biomass and waste to biomethane, Power-to-gas, biomass gasification for CHP production and industrial use, and cryogenic upgrading/liquefaction. REGATEC includes plenary and parallel sessions, a poster session, an exhibition and excellent opportunities to...

Tid
Plats
Swedish University of Agricultural Sciences
Mer info:

Join us May 8th in Alnarp, Sweden and meet research colleagues, train your networking skills and, not least, learn how to create an inspiring climate for networking in groups. With this, Eva Hoff from Lund University, will be of good help. She is an associate senior lecturer and has done a lot of research on the topic. During the course of the day there will be several...

Tid
Plats
Skabersjö slott
Mer info:

Skabersjö slott har befunnit sig i släkten Thotts ägo sedan början av 1600-talet. Godset var ett av de första som införde ett ordnat skogsbruk efter kontinental modell. Den första skogsbruksplanen upprättades redan 1838. Den har därefter fortlöpande följts av nya, vilket skapat unika möjligheter att ta del av hur slottsskogen skötts. Under exkursionen följer vi utvecklingen...

Tid
Plats
Sundborn
Mer info:Vårexkursion med årsmöte för Gävle-Dala Skogsklubb på Carl Larssongården i Sundborn den 25 maj. WEB:

Tid
Plats
Sundborn
Arrangör
Gävle-Dala Skogsklubb
Mer info:

Inbjudan till Vårexkursion med årsmöte i Sundborn med möjlighet att besöka Carl Larssongården, fredagen den 25 maj

Det vårprogram vi hade planerat att genomföra har vi tyvärr måst skjuta på framtiden, till hösten, på grund av att medverkande personer var upptagna vid föreslagen tidpunkt. Så nu blir det ett något enklare program i Sundborn och vi hoppas...

Tid
Plats
Brevens bruk
Mer info:

Bergsbruk var redan på medeltiden en lokal och viktig näring i Sverige. Man bröt malm i traktens gruvor, kolade skogen och utnyttjade vattenkraft för att driva blåsbälgar och hammare. Antalet järnbruk växte kraftigt under stormaktstiden på 1600-talet då järn blev en exportvara av rang. Men skogen räckte inte till i bergsbygderna och nya järnbruk anlades därför i skogrika...

Tid
Plats
Östernäs
Mer info:

GARMÄSSAN 2018 "nära dig" SKOGSÄGARMÄSSAN 2018 Siljan Skog genomför under våren 8 stycken mässdagar tillsammans med inbjudna lokala skogliga medutställare samt företag organisationer som jobbar över större delar av Sverige. Målet med dagarna är att skogsägarna lokalt skall få träffa representanter/företag från den skogliga branschen och ta del av vad skogsbruket jobbar och kan...