Kalenderhändelser - 2018-04

Tid
torsdag, 1 mars, 2018 - 08:00 till fredag, 1 juni, 2018 - 00:00
Mer info:

Nordic Forest Research (SNS) and the North European Regional Office of European Forest Institute (EFINORD) collaborate to support forest research networks on an annual basis. The aim is to promote North European synergies within forest research and to establish closer collaboration between forest research communities in the Nordic, Baltic Sea and the North Atlantic regions. The...

Tid
Plats
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Mer info:

Vid projektet Innovation i skogsnäringens slutseminarium sammanfattar vi de utmaningar och rekommendationer vi identifierat sedan projektets start 2015. En grön omställning kan bidra till att lösa några av de stora samhällsutmaningarna då den bidrar till minskat klimatavtryck, ökad sysselsättning (framför allt på landsbygden) och minskar beroendet av importerde fossila råvaror...

Tid
Plats
Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Mer info:

Storbritannien har sedan många år varit en av Sveriges viktigaste handelspartners. Nästan en femtedel av Sveriges export till Storbritannien kommer från skogsindustrin. Storbritanniens val att lämna EU, Brexit, kommer därmed att få stor påverkan på hela branschen. Regeringen är därför intresserad av att höra hur skogsindustrin förbereder sig för de kommande förändringarna, och...

Tid
Plats
Drottninggatan 95 B
Mer info:

Today we typically refer bio-based materials to modern materials that have undergone more extensive processing. We often think about examples such as engineered wood, cellulose, casein, cotton, polylactic acid, starch, oils, etc. However, there are other possibilities, the biomass itself can be altered and designed de novo to produce valuable products: we can “grow” new raw-...

Tid
Plats
Drottninggatan 95 B
Mer info:

If you are interested in new discoveries and new ideas for future materials and their production, come and listen to scientists with new ideas about how to shape biomass to new bio-materials. The ideas are worth spreading.