Vad är detta för spillning?

Tobias Kjellberg
Svarat av: 
Benny Gävert
Verksamhetsansvarig
Rovdjurscentret De 5 Stora

Hej!

Vad är detta för spillning?

Hej Tobias!

Lite osäker på storleken men det bör vara Älg eller Kronhjort. Sommartid kan dessa lämna lite större sammanhängande klumpar som lätt kan förväxlas med andra djur.

I regel har annars klövviltet pluttar i olika storlek beroende på vilken art det är. Över året skiftar födovalet och således också färg och form på spillningen.

Vänliga hälsningar

Benny

0
Publicerad: