User account

Ansvarig utgivare

SkogsSveriges webbplats har beviljats utgivningsbevis. I korthet innebär utgivningsbeviset att webbplatsen har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (t.ex. tryckta tidningar, tv och radio). Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Utgivningsbeviset är utfärdat av Radio- och TV-verket. För frågor kring SkogsSveriges utgivningsbevis eller om du vill komma i kontakt med ansvarig utgivare, Bengt Ek, hör av dig via e-post info@skogssverige.se.

Enter your SkogsSverige username.
Enter the password that accompanies your username.