Tusentals storstadsbarn fick skoglig kunskap på Skogens dagar på 1990-talet

Written by admin On the 0 Comments
Kalle Karlsson var med och grundade SkogsSverige i internets barndom. Dessutom var han en av arrangörerna till Skogens dagar som gav skoglig kunskap till 30.000 elever och lärare per år under nio år i Stockholm. TV-profilen Staffan Ling bjöd på en revy om det skogliga kretsloppet på 16 minuter – flera gånger i timmen under de tre dagarna. Kalle var som Skogsindustriernas informationsdirektör vice ordförande i Skogen i Skolan och snart är det dags för honom att gå i pension efter ett långt yrkesliv, nu från Energiföretagen Sverige.

- Branschen var under hård press sedan mitten av 1980-talet. Det svenska skogsbruket var starkt ifrågasatt. Dessutom kom det larm om klor i papper och dioxiner i massaprocessen. Stora kommersiella värden stod på spel. Hoten från marknaderna i Europa ökade och branschen hade missat den viktigaste frågan – nämligen att skogen är i nettotillväxt. Då enades hela skogssektorn – med skogen, sågade trävaror, massa och papper – om att göra gemensam sak för att på ett positivt sätt föra ut skoglig kunskap till elever i storstaden, säger Kalle Karlsson.

Skogssektorn ansåg att Skogen i Skolans verksamhet  var mycket uppskattad och viktig eftersom den skedde – då som nu – på skolans villkor.

Skogens dagar infördes i storstäderna med början i Stockholm då man fokuserade på det skogliga kretsloppet från träd till produkter av trä. Evenemanget pågick under nio år då man under tre dagar varje år träffade 30.000 elever och lärare. Det pågick också i Göteborg och Malmö. Ambitionen var att även göra en skoglig turné i västeuropeiska huvudstäder.

- Min vision var att bygga en skog på Grand Place i Bryssel under en vecka. Men vi kom aldrig till skott.

Nyckelpersonerna kring Skogens Dagar på Gärdet var projektledarna Dan Månsson (då AssiDomän) och Leif Elmberg (Skogsvårdsstyrelsen). Bland drivande profiler i övrigt fanns Peter Iwarsson (MoDo), Christer Hårrskog (StoraEnso) och Michael Lagerkvist (då Mellanskog). Ja, det var en lyckad blandning av entusiaster med de stora skogsbolagens resurser i ryggen, säger Kalle.

– Ett år lyfte vi in skogsnäringen i Kungsträdgården, när allt ändå fanns på plats i Stockholm. Då kallade vi arrangemanget "Papper på stan" och nådde även då 30.000 stockholmare, säger Kalle.

Skogen i Skolan drevs då från Umeå Universitet. Bo Nilsson var ordförande den aktuella perioden och projektledare var Lars-Erik Nilsson, sedermera följd av Billy Ederlöf. Kalle säger:

– Årligen nådde Skogen i Skolan i landet minst 100.000 lärare och elever i kvalificerad verksamhet. Skogsvårdsstyrelsernas bidrag med arbetade timmar var ovärderligt utöver branschens finansiella stöd. År 1998 tilldelades Skogen i Skolan det prestigefyllda priset Golden World Award for excellence in public relations av FN tillsammans med IPRA - The International Public Relations Association. Bo Nilsson, Billy och jag tog emot det ärofyllda priset i New York. Det var en minnesvärd upplevelse!

Kalle minns också en stor konferens i Paris, arrangerad av "Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme" med folk från 30-talet länder och fransk miljöminister på första parkett. Presentationen rönte stort intresse. I kölvattnet därifrån inleddes diskussioner om att eventuellt exportera Skogen i Skjolan-idén till fler länder. Dock stannade det vid diskussioner.

Mer information

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.
 • "Till attack mot skogsnäringen - men nån hade visst räknat fel"

  Kategorier: Skog
  SKOGENdebatt. Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med. / Föreningen Skogen
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Vi tar skogen till skolan!

  Skogen i Skolan är mitt i processen med att ta fram ett nytt digitalt läromedel om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Läromedlet heter SKOGSLEKTIONER och lanseras i aug.
 • Beredsskapslyftet

  Unga och nyanlända får intensivutbildning genom Beredskapslyftet

  Kategorier: Skog
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Beredskapslyftets intensivutbildning i Nacka för arbete inom skogssektorn. Intensivutbildningen är riktad mot nyanlända och unga med funktionsvariationer och innebär bland annat skogsplantering.
 • Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin

  Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Kategorier: Skog
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
 • Följ SkogsSverige undeer livesändningen av Forum för bioekonomi 2020

  Följ SkogsSverige på Forum för bioekonomi 2020

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under livesändningen av Forum för Bioekonomi den 21/4.
 • Ny vd på Aven Forsa AB

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nicklas Larsson som varit vd på Aven Forsa sedan slutet av 2012, har valt att lämna företaget för att flytta söderut. Mattias Ringström tillträder posten som vd på Aven Forsa AB den 20 april. Mattias har examen i Maskinteknik och Industriell ekonomi, har många års erfarenhet som chef för producerande enheter på bland annat Lenze AG och Stora Enso Packaging AB. / ELE koncernen
 • Skogen i Skolan samarbetar sedan 2017 med Svenska Kunskapsförlaget

  Samarbete med hållbarhetsfokus i lärandet

  Skogen i Skolan samarbetar med flera organisationer och företag. Här berättar Marie Kaliff om Natur & Miljöboken som Svenska Kunskapsförlaget producerar och Skogen i Skolan medverkar sedan 2017 i läromedlen.