Vilka är de vanligaste insekterna som angriper avverkat virke?

Karin
Åke Lindelöw, Institutionen för entomologi, SLU, Uppsala

Hej! Vilka är de vanligaste insekterna som angriper avverkat virke? Mvh Karin

Hej Nyavverkat virke med bark på angrips av många insekter och svampar som mer eller mindre allvarligt påverkar virkets kvalitet. Flera insekter smittar också veden med s.k. blånadssvampar som är förstadier till röta. En del insekters larver gör djupa gångar in i veden och åsamkar virket tekniska skador. Gran: Granbarkborre Sextandad barkborre Tallbock Randig vedborre Gul hornstekel Tall Större märgborre Randig vedborre Tallbock Trubbtandad barkborre Björk Husborre Gråbandad barkbock Ek Smalbandad ekbarkbock Lövträdslöpare Husborre Detta är några av de vanligaste insekterna som ynglar i färskt obarkat virke. Flera av dessa finns under länken nedan, titta i den alfabetiska listan. Med vänliga hälsningar Åke Lindelöw Fältentomolog

0
Publicerad: