Hur starkt är betestrycket på aspfrön i södra Sverige?

John Persson
Per Hazell, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland
Hej! Hur starkt är betestrycket på aspfrön i södra Sverige (tänker i första hand på brandfält; gnagare, fåglar?)? Har asp liksom många andra trädarter "fröår", och finns det någon data på när de har infallit? MVH John Persson
Hej John! Kunskapsläget om predation på aspfrö verkar vara lite skralt, så det blir till att spekulera lite. En sak är däremot klart; aspen producerar otroliga mängder frö, medan frösådda aspar inte är så vanliga, varför man med ganska stor säkerhet kan anta att en del predation förekommer. Aspen börjar blomma någon gång i 20-30 års åldern (på torra ståndorter kan blomningen börja redan vid 5-10 års åldern, men den rikligaste blomningsperioden inträder vid 40-60 års åldern. Det förekommer en viss periodicitet, eller fröår, då aspen blommar rikligt ca 3 gånger per tio år (jag har inga färska siffror på fröår). Fröproduktionen är som sagt riklig och det har beräknats att ett aspbestånd kan sprida 500 miljoner frö per ha. Fröna sprids lätt med vinden; vid lugna förhållanden 100-500 m, men starka vindar kan transportera frön flera mil. Grobarheten på aspfrön är i allmänhet mycket god inom ett temperaturområde på 5-35 grader. Sålunda, aspen producerar mycket frö, med god spridning och grobarhet, men det förekommer väldigt sällan aspfröplantor. En mycket stor avgång sker troligtvis i groddstadiet. Aspfröna är mycket små. De har de minsta fröna av våra skogsträd med en 1000-kornsvikt på 0,06 - 0,2 g och de innehåller mycket lite frövita. Detta medför att groningsbetingelserna måste vara lämpliga vid själva fröfallet. Konkurrerande vegetation ger också stora avgångar vid groning och plantstadium. Ofta förekommer svamp- och insektsskador på frö, groddar och plantor. Exempelvis kan aspglansbaggen göra stora skador på unga aspplantor. Dock känner jag inte till några rapporter om fågelpredation på aspfrön (fröna kan rimligtvis inte innehålla så mycket näring). Aspen är ett piojärträd, med stor anpassning till skogsbränder. Asp förekommer i princip inte på brandrefugier. Lyckade självsådder av asp hittar man också på brända områden, med mycket stora plantantal (miljoner fröplantor per ha). Detta skulle då kunna tyda på att predationen på brandfält inte är så stor, och att den brända miljön är positiv för aspen vad det gäller groningsbetingelser och avsaknad av svampsjukdomar. Hoppas detta bringade någon klarhet kring aspen och frösådd.
Publicerad: