Sustainable and cost-efficient lignin-based concrete plasticiser

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
VTT Technical Research Centre of Finland has developed a technique that can be used to convert lignin – a by-product of pulp mills and biorefineries – into a concrete plasticiser that is competitive against the synthetic and lignosulphonate-based admixtures currently on the market. In its water-soluble form, lignin can also be used as an additive in paints, printing inks, coatings and manufacture of gypsum products. / VTT

The workability of fresh concrete and the strength of the final product are important to builders. In fresh concrete, the lignin solution produced using VTT’s LigniOx technique works noticeably better than commercial lignosulphonate-based plasticiser and even provides a promising alternative to synthetic superplasticisers. The LigniOx solution enables use of only a small amount of water, producing a highly workable paste that hardens into a strong final product.

VTT’s LigniOx technology converts lignin water-soluble by means of oxygen oxidation. The technique can be used to process different kinds of lignins; only the process conditions must be tailored for each lignin type used. VTT’s further development projects are focused on making the LigniOx solution competitive against synthetic products and exploring its commercial potential also in other application areas.

Although plasticisers account for less than one per cent of concrete paste, their global market is huge, approximately 17 million tonnes per year. Demand is also expected to increase in developing countries such as China, India, and Brazil. Plasticisers are currently produced from oil-based chemicals and lignosulphonates. Also lignosulphonates originate from the side-streams of pulping industry, but sulphite pulping and thus lignosulphonate production is declining.

Lignin webinar on 5 April
Lignin – a substance that binds wood fibres – is a major by-product of the pulping industry and biorefineries, and is typically used as an energy source in the production site. VTT is seeking more valuable uses for this industrial by-product. We will be hosting a webinar on the subject, called Value from lignin, on 5 April. You are welcome to attend! Registrations: http://bit.ly/1Vga0jJ

VTT’s Senior Scientist Anna Kalliola’s doctoral thesis on the use of oxidation to modify technical lignins was published in August 2015: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17321

The lignin plasticiser was developed in a Tekes-funded ProLignin project and as part of the European WoodWisdom-EraNet programme.

For more information, please contact:

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Anna Kalliola, Senior Scientist
tel. +358 40 588 5748, anna.kalliola@vtt.fi

Tiina Liitiä, Team Leader
tel. +358 40 755 2387, tiina.liitia@vtt.fi

Further information on VTT:

Olli Ernvall
Senior Vice President, Communications
358 20 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is the leading research and technology company in the Nordic countries. We use our research and knowledge to provide expert services for our domestic and international customers and partners, and for both private and public sectors.  We use 4,000,000 hours of brainpower a year to develop new technological solutions. VTT in social media: Facebook, LinkedIn and Twitter @VTTFinland.

Uppdaterad:
Gunilla Häggström's picture
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.