Finnfund calculated climate effects of its investment portfolio

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Forest investments sequester amounts of carbon dioxide equivalent to those produced by a medium-sized Finnish city. / Finnfund

The development financier Finnfund, has commenced to calculate the climate impact of its entire investment portfolio annually. The calculations show that Finnfund’s investments in forestry sequester more than half a million carbon dioxide equivalent tonnes (tCO2eq) in the atmosphere. With its investments in clean energy, Finnfund avoids emissions in developing countries by 64,000 tCO2eq annually. The combined amount of emissions generated, a carbon footprint, was 127,000 tCO2eq.

Finnfund has previously assessed the potential for emissions reductions in forest and energy investments before making investment decisions. Now, the calculations have been extended to cover all investments – both direct and indirect, new and existing, and relating to carbon footprints, avoided emissions and carbon sequestration. The comprehensive calculation of the 2016 investment portfolio, which has now been completed, provides an opportunity to analyse and develop the portfolio based on measurable and annually monitored quantitative data.

“Calculating the climate effects for the entire portfolio is an important tool for us in developing our activities and in affirming the positive impacts on the climate. Mitigation of and adaptation to climate change are among the key objectives of Finnfund’s operations”, says Finnfund Managing Director, CEOJaakko Kangasniemi.

Forest investments sequester more than 500 tCO2eq

Looking at the climate-related effects of Finnfund’s entire investment portfolio, the results reflect a long-term focus on sustainable forestry and renewable energy. Thanks to several forest investments, carbon dioxide sequestration has a major positive impact on the climate, sequestrating from the atmosphere a total of 530,000 tCO2eq, which is equivalent to 8,463 tCO2eq per EUR one million invested. The total amount of carbon sequestrated by forestry investments corresponds to the annual emissions of the Finnish city of Lahti, for example (561,000 tCO2eq in 2015). Three-quarters (75%) of CO2 sequestration occurs in Africa.

Currently, Finnfund-funded companies manage a total of 867,000 hectares of forest, of which 814,900 hectares are covered by the FSC’s® (Forest Stewardship Council) international certification on sustainable forestry. However, the initial approach to these calculations has been deliberately cautious, taking into account only area, tree species, rotation time, above-ground biomass and margins of error. For example, the calculations do not take account of the impact of soil, below-ground biomass or changes in land use, and are exclusive of natural forest projects. The protected areas covered by the certification requirements are also excluded, and the calculations do not take account of the final use of the wood. Carbon sequestration has been calculated using the AFOLU Carbon Calculator, which has been developed by the USAID and Winrock.

Emissions reductions per EUR one million invested exceed the carbon footprint

Comprehensive emissions calculations for the entire investment portfolio are based on the average country-specific and sector-specific data collected in the international Exiobase database. Access to information is often a challenge; many of the companies funded by Finnfund are small and medium-sized companies in developing countries, and the information needed for calculating carbon footprint of each project is typically not readily available. In addition, the companies’ resources for obtaining information are often limited. In the future, access to information will be improved in such a way that the calculations are based as thoroughly as possible on actual project-specific emission data.

That is about 362 tCO2eq per EUR one million invested, which is about the average level in developing countries. The emissions calculations have taken into account only the operative activities of each company, i.e. they do not include the construction phase, for example. Since the data used in the calculations is based on country and sectoral averages, the CO2 emissions intensity of energy production in many developing countries has a significant impact on the calculations, regardless of the company’s actual energy use and energy sources.

The total avoided emissions of renewable energy are 64,000 tCO2eq, or 911 tCO2eq per EUR one million invested. The avoided emissions per EUR one million invested are considerably higher than the carbon footprint of the investment. The calculations take account of the investments in wind energy, bioenergy, hydroelectric energy and solar energy. For calculations of avoided emissions, the IFI Harmonized framework (International Financial Institution Framework for a Harmonised Approach to Greenhouse Gas Accounting) has been followed.

Operations aimed at mitigation of and adaptation to climate change

Finnfund’s development of carbon calculations stems from its desire to better understand the climate impacts of all its investments. Mitigation of climate change and support for adaptation to it are among Finnfund’s key objectives and development achievements. This is also reflected in Finnfund’s focus on climate change mitigation and adaptation activities, with investments in renewable energy, sustainable forestry, and agriculture and financial institutions. The last of these also includes funding for microfinance. Finnfund’s investments are also a key part of Finland’s official climate-related financing.

For example, in 2017 Finnfund made payments of a total of EUR 75.5 million to climate-related projects. Of this funding, 45.4% to the mitigation and 31.8% to adaptation, with the remaining 22.8% for both mitigation and adaptation.

The starting point for the calculations are the guidelines of Greenhouse Gas Protocol. These take into account the direct and indirect emissions of each company’s own production and purchased services (scope 1 and 2, as well as 3 upstream), but not post-production use (scope 3 downstream). The impacts are attributed to Finnfund in proportion of its financing share. The calculations are made in cooperation with the consultancy Navigant. There have also been discussions with other specialists and stakeholders.

The completed calculations cover the entire 2016 investment portfolio, and calculations of the 2017 portfolio are ongoing. In addition, an assessment is being initiated of how the results are used in the development of Finnfund’s investment portfolio and investment operations.

Climate-related effects of Finnfund’s investment portfolio in 2016:

 • Carbon footprint of 127,000 tCO2eq, i.e. 362 tCO2eq per EUR one million invested
 • Avoided emissions totalling 64,000 tCO2eq, i.e. 911 tCO2eq per EUR one million invested
 • Carbon -sequestration totalling 530,000 tCO2eq, i.e. 8,463 tCO2eq per EUR one million invested

More information:
Communications Manager Kirsi Pere, tel. +358 40 620 9767, kirsi.pere(a)finnfund.fi

Finnfund is a Finnish development financier and professional impact investor. We build a sustainable world by investing in responsible and profitable businesses in the developing countries. Each year we invest 150–200 million euros in 20-30 projects, emphasising renewable energy, sustainable forestry, sustainable agriculture and financial institutions. Today Finnfund’s investments and commitments total about 700 million euros, half of them in Africa. The company has 80 employees. For more information, please visit www.finnfund.fi

Publicerad:
Gunilla Häggström's picture
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Virkesbörsen lanserar ny tjänst, Skogsvårdstorget

  Kategorier: Skog
  Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, fortsätter att växa och lanserar nu Skogsvårdstorget. En digital offertförfrågningstjänst för skogsvård och skogliga tjänster. Virkesbörsen fortsätter därmed att utveckla sitt digitala ekosystem av tjänster för skogsägare, skogsbolag och nu även skogsentreprenörer. Skogsvårdstorget möjliggör för skogsentreprenörer att komma i direktkontakt med skogsägare och gör att skogsägare kan bedriva ett enklare och mer aktivt skogsbruk. / Virkesbörsen
 • Redaktör för modernt skogligt läromedel sökes

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vill du utveckla ett digitalt läromedel för grundskolan? Den svenska skogen är en fantastisk lärosal men även ett utmärkt tema i klassrummet när man lär sig allt från biologi och matematik till språk och hållbarhet. Vi söker en redaktör som kan utveckla webbaserade lektioner på temat skog och i enlighet med läroplanen. Till din hjälp har du både pedagogiska och skogliga specialister. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. / Föreningen Skogen
 • Fördjupad kunskap om granbarkborren

  Kategorier: Skog
  Hur kommer det sig att angreppen av granbarkborre ökar under extremt varma och torra somrar? Hur kan tillväxten i yngre och medelålders skog stärkas? Det är ett par av de frågor som forskare beviljats anslag för att undersöka närmare. / Södra
 • Vikande skotarmarknad i Sverige 2018

  Kategorier: Skog
  Trots ett starkt år i skogen där skogsindustrin går på högvarv och avverkningarna ligger på höga nivåer minskar antalet nya skotare som registrerats under 2018 i Sverige. / Skogsforum
 • Presentation av årets försäljningsgrupp för Skogis-granar

  Presentation av årets försäljningsgrupp för Skogis granar

  Kategorier: Forskning & utbildning
  I över 50 år har jägmästarstudenter sålt julgranar i Stockholm. Så sker även i år och här presenterar sig var och en. / SkogsSverige
 • Karin Fällman är vår röst i den skogspolitiska debatten

  Kategorier: Politik & Ekonomi
  I januari i år bildades Sveriges allmänningsskogars förbund och första oktober var Karin Fällmans första arbetsdag som förbundets näringspolitiska kommunikatör. Karin är uppvuxen i Lycksele och utbildade sig till jägmästare, hon har också en doktorsexamen från SLU i bagaget. Närmast kommer hon från Sveaskog där hon varit Skogsskötsel- och Miljöchef. Karins vision för sitt arbete på Sveriges allmänningsskogars förbund är att det under överskådlig framtid ska gå att bo och leva av ett aktivt skogsbruk i inlandet. / Sveriges allmänningsskogars förbund
 • Från vänster:Transportansvarig Björn Billefält, Ekonomiansvarig Martin Persson, Grangeneral Therese Nyberg, Försäljningsansvarig Ellika Hermansson, Informationsansvarig Mathilda Bertills, Informationsansvarig Martina Lundkvist, Grangeneral Lars Johansson, Huggansvarig Christer Moreira

  Snart börjar försäljningen av Skogis granar i Stockholm

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Jägmästarstudenterna säljer traditionsenligt julgranar i Stockholm varje år, Skogis granar. På SkogsSveriges Facebook och Twitter kan du följa försäljningen som börjar den 13 december. Här presenterar sig årets julgransgrupp med egna ord. / SkogsSverige
 • BillerudKorsnäs ”julkalendrar” för att belysa industrins yrkesbredd

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  1-24 december får den som undrar hur det kan vara att arbeta i ett svenskt industriföretag möjlighet att träffa BillerudKorsnäs medarbetare. Bakom var och en av de 24 luckorna döljer sig en film där en ny medarbetare från försäljning, produktion, underhåll och stab varje dag i sin egen arbetsmiljö berättar om vad jobbet innebär, vad som är spännande med det samt vad det innebär att arbeta i ett företag med missionen att utmana det konventionella för en hållbar framtid. / BillerudKorsnäs
 • Sirpa Kerkkäinen är senior specialist på Finska Forstföreningen

  "I Finland har vi bioekonomi i läroplanen"

  – Jag jobbar med kommunikation och utomhuspedagogik på Finska Forstföreningen. Våra målgrupper är lärare, elever och ungdomar som vi arrangerar skogskurser för, ordnar skogsdagar och spelar skogsquiz. Ett nätverk med medlemmar från skolor och skogssektorn arbetade fram den nya läroplanen vars innehåll blev kopplat till skog och bioekonomi, berättar Sirpa Kärkkäinen.
 • Stefan Ivarsson, platschef på Lugnets plantskola, Svenska Skogsplantor

  Stefan Ivarsson ansvarar för 15 miljoner skogsplantor

  Kategorier: Forskning & utbildning
  – Tillsammans med min personal planerar jag odlingsårets olika delar, sådd, växthus- och frilandsodling, Conniflexbehandling och packning av plantorna i låda. Stefan Ivarsson är platschef på Svenska Skogsplantor på Lugnets plantskola. Han är jägmästare och har alltid trivts i skogen. Därför var det naturligt för honom att söka sig till en skoglig utbildning.
 • Statens fastighetsverk säljer virke digitalt på Virkesbörsen

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Statens fastighetsverk (SFV) är en av Sveriges största skogsförvaltare. Nu väljer SFV att testa försäljning av virke via Virkesbörsen, en digital handelsplats för skogsråvara. På så vis bjuds virket ut till alla tänkbara köpare och SFV bidrar till en mer transparent och effektiv virkesmarknad. / Virkesbörsen
 • test article with galleries

  test article with galleries