Calendar Events

Tid
Plats
Kulturens hus
Mer info:

Boka in första fredagen i mars nästa år för en ny inspirerande dag i Kulturen hus i Alvesta. På konferensen samlas upp till 300 aktiva skogsbrukare för att känna kraften i sydsvenskt skogsbruk. Bland talarna i Kulturens hus i Alvesta 6 mars 2020 märks Helena Claesson från Södra som berättar om satsningen på återvinning av textil. Patricia Oddshammar från Stora Enso talar om...

Tid
Thursday, 26 March, 2020 - 09:00 to Saturday, 28 March, 2020 - 14:00
Plats
KSLA - Kungliga Skogs och Lantbruksakademin
Arrangör
Skogshistoriska Sällskapet
Mer info:

Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020.

...

Tid
Tuesday, 16 June, 2020 - 10:00 to Wednesday, 17 June, 2020 - 16:00
Plats
Tönnersjöhedens försökspark
Mer info:

I Alnarp har Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under exkursionen presenteras resultaten från arbetet och den framtida forskningen. Det handlar delvis om hoten, men ännu mer om möjligheterna.

Tid
Plats
Gamlebygymnasiet
Mer info:

09.00 Kaffe. 09.15 Inledning av drönarens nyttor 10.00 Drönarens egenskaper, nyttor och möjligheter i jordbruket, agronom Daniel Kvist 10.30 Lagar och regler- var och hur får vi flyga? 11.00 Analysmöjligheter och metoder 12.00 LUNCH 13.00 Fortsättning utbildning; flygegenskaper 14.00 Praktiska övningar i fält; nu flyger vi drönare i skog, över åker och natur 16.00 Avslutande...