Calendar Events - 2020-06

Tid
Tuesday, 16 June, 2020 - 10:00 to Wednesday, 17 June, 2020 - 16:00
Plats
Tönnersjöhedens försökspark
Mer info:

I Alnarp har Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under exkursionen presenteras resultaten från arbetet och den framtida forskningen. Det handlar delvis om hoten, men ännu mer om möjligheterna.