Calendar Events

Tid
Thursday, 16 May, 2019 - 09:00 to Friday, 17 May, 2019 - 15:00
Plats
Sunne i Värmland
Arrangör
Skogen i Skolan
Mer info:

Skogens dagar i Sunne, Södra Viken

Torsdag - fredag 16–17 maj 2019 kl. 9–15

Detta möter du på skogens dagar – och mycket mera!

Tema Skogen
Skogsbrukets kretslopp med plantering, röjning, gallring och avverkning, Räkna med skogen, Förr i tiden, IT och GPS i skogen. Energi i skogen. Drönare....

Tid
Plats
Garpenberg och Fors, Dalarna
Mer info:

Skogshistoriska Sällskapet bjuder in till en skogshistorisk dag som börjar i Garpenberg, där Lars Kardell och Sten Nilsson föreläser. Därefter flytt till Dalagård, där markägarna Leif och Cecilia Öster visar upp sitt skogsbruk som är kompletterat med upplevelser och hyggesfria metoder. Dagen är ett samarrangemang med Mellanskog och Dalagård.

Tid
Plats
Länghem, Västergötland
Mer info:

Exkursionen startar på Torpa Stenhus där historikern Örjan Hill leder en rundvandring och berättar om vad man kan hitta i arkiven. Efteråt flyttar vi oss till gården Strömmen, där Elisabeth och Roland Lyhagen visar runt. Strömmen är ett gammalt frälsehemman som har beskrivits i en prisbelönt bok.

Tid
Plats
Christinehof
Mer info:

Vi startar med arkiven i Christinehof, en källa till mycket kunskap om 1600- och 1700-talens verksamhet. Därefter flyttar vi oss till Andrarum där Christina Piper byggde upp alunbruket till Skånes största industri. Dagen avslutas i skogen där vi får se hur Christinehof arbetar på att klimatanpassa skogsbruket genom att skapa en diversifierad skog med både barr- och lövträd.

Tid
Plats
Norrbyskär, Hörnefors
Mer info:

På exkursionen får vi ta del av den fantastiska historien om hur Frans Kempe, VD i Mo och Domsjö AB, år 1895 tog initiativet till att flytta sågen i Mo utanför Örnsköldsvik till den lilla ön Norrbyskär utanför Hörnefors. Här byggdes ett mönstersamhälle upp med moderna bostäder, affär, skola och sjukstuga.

Tid
Thursday, 13 June, 2019 - 09:00 to Saturday, 15 June, 2019 - 17:00
Plats
Umeå
Mer info:

Skogsnolia är en av Sveriges mest intressanta mötesplatser för skogsbranschen. Vi är känd för vår seriösa fokusering på kvalitet och mässans lämpliga storlek, vilket ger både utställarna och besökarna tid till kvalitativa möten. Innehållet är brett och djupt - plus att det är hit de stora maskintillverkarna kommer. Detta gör oss till en stor idé- och kunskapsbank av, för och...

Tid
Plats
Drängsmark
Mer info:

Drängsmarks by har anor från 1300-talet. På 1830-talet byggdes den första sågen i byn, och 1919 var det dags för den första ångsågen. Sågverksamheten upphörde på 1960-talet men anläggningen är restaurerad och drivs nu av byaföreningen. På denna sågens dag körs sågen och visas upp för allmänheten. Dagen är ett samarrangemang med Drängsmarks byaförening.

Tid
Plats
Noppikoski
Mer info:

Skogshistoriska Sällskapet bjuder in till en dag som startar i Noppikoski med en föreläsning av historikern Maud Wedin om den skogsfinska kolonisationen. Därefter blir det en rundtur i buss i Orsa finnmark där tidigare förvaltaren Rune Dehlén berättar och visar saker som skvaltkvarn, vadmalsstamp, Gustaf Schröders gård och Sveriges äldsta brandbevakningstorn Pilkalampinoppi....

Tid
Plats
Norrbäck, Lycksele
Mer info:

Exkursionen utgår från Norrbäck där författaren och biologen Gudrun Norstedt startar med en föreläsning om de samiska hushållens områden och den tidiga kolonisationen. Norrbäcksbon Harald Holmberg berättar vidare om nybyggarnas umbäranden. Efter lunch ger vi oss ut i omgivningarna och tittar på historiska spår.

Tid
Plats
Derome, Åsby, Halland
Mer info:

Vi gör en skogsindustrihistorisk resa på Deromes anläggningar i Halland. Här får vi en bred information om hur en storindustri växte fram. Vi avslutar med en guidad rundvandring i Nostalgimuseet. Här finns Sveriges största samling av verktyg och maskiner för träbearbetning.

Pages