Skogsbruk i tider av förändring

Skogshistoriska Sällskapet bjuder in till en skogshistorisk dag som börjar i Garpenberg, där Lars Kardell och Sten Nilsson föreläser. Därefter flytt till Dalagård, där markägarna Leif och Cecilia Öster visar upp sitt skogsbruk som är kompletterat med upplevelser och hyggesfria metoder. Dagen är ett samarrangemang med Mellanskog och Dalagård.

Garpenberg och Fors, Dalarna
Garpenberg
Lars Klingström
lars@klingstrom.se
Publicerad: