Barents Forest Forum 2019

Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan, klicka längst upp på sidan för att ändra språk. Barent Forest Forum är en gemensam plattform för aktiva inom skogssektorn i Barentsområdet. Under tre dagar kommer deltagare från skogsnäringen, beslutsfattare, forskning och utbildning diskutera Nordeuropas framtida biobaserade samhällen med fokus på Barentsområdet. Konferensen inleder med en workshop där fokus ligger på arbetskraftsförsörjning, lika villkor och utbildning. Därefter ges presentationer med fokus på praktiska exempel från Finland, Norge, Ryssland, och Sverige, samt möjligheter till nätverkande och praktiska demonstrationer av skogliga exempel. Konferensen välkomnar alla.

Tuesday, 15 October, 2019 - 13:30 to Thursday, 17 October, 2019 - 17:45
Sveriges lantbruksuniversitet
Umeå
Camilla Widmark och Mona Bonta Bergman
bff2019@slu.se
Publicerad: