Eken var historiskt sett ett mycket värdefullt och skyddat träd, men hur är det nu?

Sara Strandberg
Per-Magnus Ekö, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Hej, Jag undrar lite om ekvirkets nuvarande värde i förhållande till annat virke. Timmerpriser? Undrar även om annat värde, tex naturvärde, finns det "mer" naturvärde i ekskog jämfört med andra skogar, tex fler rödlistade arter där eller ngt liknande. Känns som eken historiskt sett varit ett mkt värdefullt och skyddat träd, men hur är det nu?
Hej Sara! Ja, ektimmer är det mest värdefulla vi har i Sverige. De hösta priserna för fánertimmer ligger på drygt 3000 kr/m3to ub, att jämföra med gran som kommer upp i ca 600 kr. Det krävs emellertid hög kvalitet och grov dimension för att nå höga priser. Betalning för klent virke av dålig kvalitet är låg (brännved, stängselstolpar etc.). Naturvärden är höga och stiger med ökande ålder hos ekskogen. Jag saxar ur en artikel att antalet arter knutna till ek är 225, bok 141, asp 80 och björk 75. Eken i dag anses som ett värdefullt träd ur många aspekter. Det finns livaktig förening "Ekfrämjandet", som ordnar exkursioner, ger ut en tidskrift och på olika sätt försöker stödja ekodlingen i landet. Förutom att eken åternjuter skydd i olika former av reservat, finns sedan 1984 ädellövskogslagen som förhindrar att markägaren ersätter sina ekbestånd med t.ex. granbestånd.
Publicerad: