Det talas om brist på näver - finns det inte nog av glasbjörk av god kvalitet?

Emma Dahlqvist
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Inom slöjd talas det om en brist på näver. Detta för att det saknas en organiserad form att köpa svensk näver. Är denna "näverbrist" kopplat till tillgången på råvaran, finns det inte nog med glasbjörk av god kvalitet i Sverige? / Emma

Hej Emma!

Jag känner inte till någon inventering av glasbjörk av god kvalitet.

Riksskogstaxeringen inventerar årligen Sveriges skogar men de särredovisar inte glas- och vårtbjörk. Att skilja dem åt är i många fall, särskilt för äldre träd, alltför osäkert.

Men från den inventeringen vet vi att 12% av den stående volymen är björkar. En stor del av den volymen är yngre och mindre träd som kanske är ger mindre näver. Av träd grövre än 20 cm är ca  6% björk. 

Jag vet inget om näver, men jag skulle utifrån de siffrorna gissa att det finns björk så det räcker men att det är andra faktorer som påverkar mängden tillgänglig näver.

Vänliga hälsningar

Eric

 

 

0
Publicerad: