Den svenska skogens historia

Written by admin On the 0 Comments
Lagerqvist, Lars O. & Lindqvist, Herman
Nordstedts förlag
1999
157
Sverige
Nyttjandet av den svenska skogen går långt tillbaka i tiden. I denna exposé utgår författarna från de första människornas invandring för ca 10 000 år sedan. Därefter behandlas vikingatid, medeltid och stormaktstid. I och med Gustav Wasas dekret att allt som inte är enskilt ägt ”hörer oss och kronone till” lades grunden för det statsägda skogs- och markinnehavet i Sverige. Den svenska skogens historia är även historien om Sveriges ekonomi och handel, om vår exportindustri och den framväxande industrialiseringen. 1800-talets ”Baggböleri”, tändsticksindustrin, flottningen, fackföreningar och skogsvård är andra intressanta ämnen som tas upp. Framför allt diskuteras människans syn på skogen och hur den har förändrats genom årtusenden.
1,2,3,4,5,6
251
144,146,227,233,236,237,241
Publicerad: