Brinner det hårdast på vind- eller läsidan av träden vid en skogsbrand?

Marianne Eriksson
Johnny Schimmel, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU

Hej!

Brinner det hårdast på vind- eller läsidan av träden vid en skogsbrand? Dvs sitter brandlyrorna på vind- eller läsidan av träden?

Hej Marianne!

Hej,
Brandlyrorna hamnar på läsidan i normalfallet, eller rättare sagt på motsatt sida som eldfronten kommer ifrån (det behöver ju inte vara vinden som styr elden alltid). Där hålls lågorna kvar en stund och klättrar lite högre. För att det skall bli någon lyra där krävs dock att inte barken är för tjock i förhållande till brandens intensitet, dvs oftast att trädet är ungt. Finns det redan en gammal brandlyra, sitter kambiet så oskyddat där att man alltid får en ny registrering där, även om branden är mkt lågintensiv eller kommer från ”fel håll”.

Med vänlig hälsning,

/Johnny Schimmel

Publicerad: