Björk (Vårtbjörk)

Vårtbjörk

Vårtbjörk (Betula pendula)

 • Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)
 • Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.
 • Trivs bäst på friska fastmarker med rörligt grundvatten, men ej i våta kärr och mossar.
 • Klarar luftföroreningar bra och är vårt mest ljusälskande pionjärträd.
 • Stormfast med kraftig, knölig huvudrot med många sidorötter.
 • Utmärkt markförbättrare.
 • Avverkas normalt vid 60-80 års ålder, men kan bli 300 år gammal, 31 m hög och nära 5 m i omkrets.
 • Den sega ganska hårda veden används till möbler, plywood, svarveriarbeten samt som råvara till pappersmassa.
 • På 1700-1800-talets brändes björk till pottaska som användes till färgning, rengöring och del i glastillverkning.
 • Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
 • Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
 • Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Populära frågor i Frågelådan om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?

Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Värdefulla egenskaper

Användning historiskt

Användning nu

Svaga punkter

 • Styrka
 • Utseende (masur)
 • Verktyg
 • Husgeråd
 • Pottaska
 • Taktäckning
 • Näverarbeten
 • Bränsle
 • Kolning
 • Foder
 • Dekoration (masur)
 • Finpapper
 • Flutning
 • Spån- och trä- fiberskivor
 • Plywood
 • Möbler
 • Slöjd
 • Golv
 • Inredningar
 • Kemiska Produkter
  • Furfural
  • Socker
 • Dekoration (masur)
 • Plasten konkurrerar
 • Rötbenägen
 • Tillgång (masur)

Vårtbjörk

Ladda ner info-blad om Vårtbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: