Björk (Glasbjörk)

Glasbjörk

Glasbjörk (Betula pubescens)

 • Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen.
 • Växer bra på fuktiga marker.
 • Har ett flackt ytligt rotsystem.
 • Avverkas normalt vid 60-80 år men kan bli 300 år gammal, 29 m hög och 2.9 m i omkrets.
 • Den har rakare fibrer än vårtbjörken och är därför lättklyvd (vedhuggarens favoritträd).
 • Virket är mycket efterfrågat av möbelindustrin samt till snickerier och svarvning. Björknäver används till slöjdarbeten.
 • Björkknopp och hänge är begärlig vinterföda för orre och ripa.
 • Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
 • Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
 • Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Populära frågor i Frågelådan om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?

Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

 

Värdefulla egenskaper Användning historiskt Användning nu Svaga punkter
 • Styrka
 • Utseende (masur)
 • Verktyg
 • Husgeråd
 • Pottaska
 • Taktäckning
 • Näverarbeten
 • Bränsle
 • Kolning
 • Foder
 • Dekoration (masur)
 • Finpapper
 • Flutning
 • Spån- och trä- fiberskivor
 • Plywood
 • Möbler
 • Slöjd
 • Golv
 • Inredningar
 • Kemiska Produkter
  • Furfural
  • Socker
 • Dekoration (masur)
 • Plasten konkurrerar
 • Rötbenägen
 • Tillgång (masur)

Glasbjörk

Ladda ner info-blad om Glasbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: