Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Företag som vill bli klimatsmarta tillsammans sökes

  Etiketter: Bioenergi
  Funderar du på hur ditt företag kan leva upp till högre krav från beställare och kunder att sänka utsläppen från era transporter, men vet inte riktigt hur? Då är det här projektet för dig! / BioFuel Region
  Läs mer
 • BIO-DUO – nytt koncept för att ta ut biobränsle ur skogen med kompakt skogsmaskin

  Etiketter: Bioenergi
  Vimek utökar användningsområdet för den kompakta skogsmaskinen Vimek 404 DUO genom att ta fram ett BIO-paket. Det är en konfiguration som... / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Ett lyft för SunPine

  Etiketter: Bioenergi
  SunPines nya andra fabrik börjar ta form. Huvudkolonnen på är nu på plats i stativet. – Det är en utmaning att transportera och hantera så här stora delar, konstaterar Ulrika Hagman, projektledare för investeringen. / SunPine
  Läs mer
 • Nystart för klimatfrågan i EU med nya kommissionen

  Etiketter: Bioenergi
  En ny EU-kommission har godkänts av EU-parlamentet och rådet, och nu tillträtt för att tjänstgöra de närmaste fem åren. Fjorton män och... / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Mantex projekt för utveckling av Biofuel Analyzer erhåller slutgiltigt godkännande från EU

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s forskningsprogram Horizon 2020 har efter genomgång beslutat att ge slutgiltigt godkännande för det utvecklingsprojekt av Mantex Bifofuel Analyser som Horizon 2020 varit med och finansierat. Beslutet innebär att Mantex under första halvåret 2020 kommer att få resterande 183 000 EUR utbetalda från Horizon 2020. / Mantex
  Läs mer
 • Torv och skog = sant

  Etiketter: Bioenergi
  I början av december arrangerades Skogsprogrammets årskonferens i Stockholm. Under två dagar träffades bland andra landshövdingar, forskare... / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Vi ses på Nordic Pellets 2020 i Uppsala!

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio arrangerar den årliga pelletskonferensen Nordic Pellets 2020 Conference i Uppsala, 4–5 februari 2020. Följ med på studiebesök till Vattenfall i Uppsala för att se pelletskonverteringen i den stora hetvattencentralen. På konferensen får vi höra om möjligheter och fördelar med pellets i ett förnybart energisystem. Det blir analyser av marknaden, nyheter om investeringar och teknikutveckling. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Solör Bioenergi ny ägare till fjärrvärmen i Horndal

  Etiketter: Bioenergi
  Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme fortsätter. För senaste köpet står fjärrvärmen i Horndal i östra Dalarna. Sedan maj... / Energipress.se
  Läs mer
 • Ökad tillförsel av bioenergi täcker de ökande behoven

  Etiketter: Bioenergi
  Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att kunna använda 250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa både från skogen, jordbruket samt från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att möta de ökade behoven. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Det visar Svebios Färdplan Bioenergi som lanseras idag. / Svebio
  Läs mer
 • Skånefrö har Sveriges första EBC-certifierade biokol

  Etiketter: Bioenergi
  Biokol är på stark frammarsch med ökande behov av klimatpositiva lösningar. Skånefrö är den första svenska producenten som får European Biochar Certificate – den hårdast kravställda certifieringen för biokol. "Med en EBC-certifiering visar Skånefrö att deras produkt håller högsta kvalitetsstandard och att de nu intar ledarposition och visar vägen för en ren och kontrollerad svensk biokolindustri", säger Hans-Peter Schmidt, styrelseledamot i EBC.
  Läs mer

Sidor