Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Biodieseln växer på stäppen

  Etiketter: Bioenergi
  Stigande råvarupriser på träråvara och grödor som raps, vete, majs och soja väntas snart öka intresset för en än så länge ganska okänd träråvara: jatropha-trädet, skriver Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Sekab satsar allt på att spån ska ge flis

  Etiketter: Bioenergi
  Sekab tror stenhårt på att utvinna etanol från cellulosa,Men först 2015 tror man att den första fullstora anläggningen är i drift, skriver e24.se.
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna fortsätter satsa på bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Norra Skogsägarna inleder ett treårigt projekt som ska öka produktionen av biomassa på både kort och lång sikt, skriver Skogsland.
  Läs mer
 • Nordirland möjlig marknad för svenskt trä

  Etiketter: Bioenergi
  Storbritanniens största pelletsfabrik behöver mera råvaror för att möta det ökade intresset för bioenergi, skriver ATL.,,
  Läs mer
 • Flispriset på väg uppåt

  Etiketter: Bioenergi
  Flismarknaden är hetast i Mälardalen. Om några månader inleds prisförhandlingar inför nästa bränsleår och tendensen är uppåt, skriver ATL. ,,
  Läs mer
 • Jättestor vindkraftspark planeras nära Lillhärdal

  Etiketter: Bioenergi
  Det hittills största vindkraftsprojektet i Härjedalen är på gång i Lillhärdal. Det är exploatören Rabbalshede Vindenergi AB som vill bygga upp till 90 - 100 vindkraftverk söder om Lillhärdal, ner mot dalagränsen,,skriver LTZ.
  Läs mer
 • Dyr vindkraft ger högre elpris

  Etiketter: Bioenergi
  Kostnaderna för att bygga vindkraft till havs har rusat i höjden. Det ställer till problem för Danmark, som får en stor del av sin energi från havsbaserad vindkraft, skriver Ny Teknik.
  Läs mer
 • Torvföretag vill bryta i Hallsbergs kommun

  Etiketter: Bioenergi
  Torvföretaget Neova vill starta torvbrytning på Trolleflodsmossen söder om Hjortkvarn, skriver Nerikes Allehanda. ,,
  Läs mer
 • Eon miljardsatsar i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Eons nye Nordenchef Håkan Buskhe aviserar stora investeringar i Sverige under de kommande åren, skriver realtid.se.,
  Läs mer
 • Stöder USA:s nästa president etanolsatsningen?

  Etiketter: Bioenergi
  George Bush anser att bioenergi är framtiden för USA och har gett sitt fulla stöd till etanol från majs. I november 2008 väljer de amerikanska väljarna en ny president. Hur ser framtiden ut för satsningen på majsetanol?, skriver Jordbruksaktuellt.
  Läs mer

Sidor