Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Stora förväntningar på Piteås svartlutsförgasning

  Etiketter: Bioenergi
  - Svartlutsförgasningen i Piteå är mitt favoritprojekt när det gäller samarbetet mellan Sverige och USA, deklarerade Michael Wood, amerikansk ambassadör i Sverige, skriver branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Snabbväxande Neova vill ha mer grot

  Etiketter: Bioenergi
  Ett av Sveriges snabbast växande företag, bioenergiföretaget Neova, vill köpa mer grot - grenar och toppar - och andra avverkningsrester från skogsägarna, skriver Skogsland.,,
  Läs mer
 • Snart kommer biodiesel från Stora Enso

  Etiketter: Bioenergi
  Nästa år kommer de första dropparna biodiesel från Stora Enso och lyckas demonstrationsprojektet blir det tal om att bygga en fullskaleanläggning. Det krävs ett bruk och skog, skriver Dalarnas Tidningar.
  Läs mer
 • Svenska boken om bioenergi - nu finns den också på ryska

  Etiketter: Bioenergi
  Det statliga forskningsrådet Formas samlade förra året de viktigaste svenska forskningsrönen om bioenergi i en bok med titeln "Bioenergi – till vad och hur mycket?". Nu har den boken kommit ut både på ryska och engelska, skriver Ny Teknik.,
  Läs mer
 • Transportbranschen stödjer forskning om trädrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Resurs- och kompetensföretaget TRB Sverige AB finansierar forskning för att utveckla andra generationens drivmedel ur biomassa, skriver Miljöaktuellt. ,,
  Läs mer
 • Mindre krångel med ett miljötillstånd

  Etiketter: Bioenergi
  SCA och Statkrafts gemensamma vindkraftssatsning, görs i flera län, vilket gör att tillståndsprövningen inte kan göras av samma miljöprövningsdelegation. Detta på pekar företagen i en skrivelse till berörda departement, skriver st.nu
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen och Jordbruksverket anordnar nordisk konferens om hållbar bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett tjugotal delegater från de nordiska länderna samlas på måndag i Jönköping för en första diskussion kring kriterier för hållbar bioenergi från jord- och skogsbruk. Både forskare, myndighetspersoner och näringsföreträdare finns på plats. , ,
  Läs mer
 • Torv som energikälla inte oproblematiskt

  Etiketter: Bioenergi
  Torv har en viktig roll i i Jakobstad. Energi, utsläpp, kostnader och miljöeffekter diskuteras. Miljödebatten och energidiskussionen går hand i hand och beroende på vem som uttalar sig är betoningen väldigt olika, skriver Österbottningen.
  Läs mer
 • Bioenergin behövs mot klimathotet

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns stora möjligheter att öka uttaget av bioenergi från åkern och skogen – och det är också nödvändigt om vi ska klara ett ambitiöst klimatmål, skriver Hans Ove Jensen och Lars-Göran Pettersson i nwt.se.,,
  Läs mer
 • Samarbete om bränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Industriledare och forskare från hela världen kommer till Sverige för att diskutera, analysera och besöka skogsbaserade bioraffinaderier. Den 11-13 mars genomförs Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC 2008, skriver Branschnyheter.se.
  Läs mer

Sidor