Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi
– tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • ”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”

  Etiketter: Bioenergi
  Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapport som lanserades den 16 januari. Rapporten är uppdaterad (24 mars) med en ordlista och ett kapitel om hur man räknar med biobränslen, vikt, volym, energiinnehåll och klimateffekt. / Svebio
  Läs mer
 • Historiskt spadtag – Sveriges första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Idag togs det första spadtaget till Pyrocells anläggning vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Pyrocell ska framställa icke-fossil pyrolysolja som råvara för framställning av förnybara drivmedel. – Bolaget blir därmed en viktig länk i värdekedjan från svensk skog till konsumentens tank, säger Pontus Friberg, styrelseordförande i Pyrocell. / Setra
  Läs mer
 • Samverkan för ett ofossilt norra Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Alla är varmt välkomna till Laggår´n på Olofsfors Herrgård i Nordmaling den 13 maj eller via länk och till en dag då vi levererar ofossila möjligheter. Så mycket spännande som händer just nu inom detta område har gjort det svårt att välja vad som ska vara med. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Så ska koldioxiden skeppas till Norge

  Etiketter: Bioenergi
  Konceptet bio-CCS ska göra det möjligt att gå från minskade utsläpp av koldioxid till minusutsläpp. Genom att fånga in koldioxiden från biokraftvärmeverk, vars koldioxid kommer från exempelvis skogsnäring och sågverksindustrier, blir klimatpåverkan negativ. / EFN
  Läs mer
 • Karin Johnson ny vd för RISE Processum

  Etiketter: Bioenergi
  Styrelsen för RISE Processum har beslutat tillsätta Karin Johnson som ny vd. Det Örnsköldsviksbaserade företaget ingår sedan 1 januari i en nybildad avdelning där RISE kraftsamlar kompetens inom området bioraffinaderi och energi. / RISE
  Läs mer
 • Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten har finansierat forskning om biobränslen sedan 2005. Utvärderingen belyser vilken effekt forskningen haft. / Energinyheter
  Läs mer
 • Skarpa förslag för nya svenska investeringar

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har slutfört en utredning, finansierad av Vinnova. Resultatet är tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. / Svebio
  Läs mer
 • Kährs träpellets certifierad enligt SBP för hållbar biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Kährs meddelar att processen med att certifiera företagets biobränsle i form av träpellets, enligt Sustainable Biomass Program (SBP),... / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Frukostseminarium 12 februari om Sveriges första biojetproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Första svenska fabriken för skogsbaserad biojet är möjlig inom något år. Testflygningar och industriell uppskalning är planerade vid ett massabruk. LTU Luleå Tekniska Universitet med partners redovisar ett demo-projekt. / Svebio
  Läs mer
 • Så fungerar bioenergi från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Förrådet av biomassa i Sveriges skogar ökar med över 100 TWh energi varje år. Av tillväxten på 436 TWh går cirka 167 TWh från skogen till... / Bioenergitidningen
  Läs mer

Sidor