Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Experiment med stubbflis

  Etiketter: Bioenergi
  Järvsö bioenergi har i dagarna börjat göra försök med att se hur pass realistiskt det är att göra flis av stubbar, skriver SR P4, Gävleborg.,,
  Läs mer
 • Seab blir Stora Enso Bioenergi AB

  Etiketter: Bioenergi
  I juli 2007 blev Stora Enso Skog ensam ägare av Sydved Energileveranser AB, Seab. Som en följd bytteSeab den 1 februari, namn till Stora Enso Bioenergi AB, skriver Branschnyheter. ,,
  Läs mer
 • Värmländskt center för energieffektivisering marknadsförs i Indien

  Etiketter: Bioenergi
  På fredag åker projektledaren Ingrid Ivars till Indien med en näringslivsdelegation ledd av miljöminister Andreas Carlgren för att marknadsföra svenska ,lösningar inom miljö- och energiområdet (Newsdesk). ,
  Läs mer
 • Rullande kraftvärmeverk kan lyfta pelletsbranschen

  Etiketter: Bioenergi
  En hybridbil, som kan användas som ett mobilt kraftvärmeverk, kan bli lyftet för pelletsbranschen i Sverige, skriver st.nu,
  Läs mer
 • Ny vindkraftsetablering i Västernorrland

  Etiketter: Bioenergi
  Tidigare har SCA och norska Statkraft förklarat sig intresserade av att bygga cirka 450 vindkraftverk i gränstrakterna mellan Sollefteå kommun och Jämtland. Nu vill VindIn AB och Ownpower AB också bygga i detta län, skriver Branschnyheter.
  Läs mer
 • Salix lika lönsamt som vete

  Etiketter: Bioenergi
  Salix är lika lönsamt som höstvete vid åtta ton per hektar och 1,50 per kilo. Det anser salixodlarna i Mälarenergi och nu ska odlingen öka med 2800 hektar, skriver ATL. ,,
  Läs mer
 • Ökat afrikanskt intresse för biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Grödorna som behövs för att producera etanol skulle kunna odlas i Afrika och flera länder där vill nu försöka dra nytta av den mycket stora efterfrågan på biobränsle just nu, skriver SR -ekot.,
  Läs mer
 • Flis ska bli sprit i ny fabrik

  Etiketter: Bioenergi
  I början av 2011 kan en fullskalig fabrik för drivmedelsmetanol stå klar i värmländska Hagfors. Det hoppas miljöprofilen Björn Gillberg, skriver Skogsland.
  Läs mer
 • En ökad andel förnyelsebar energi kräver rejäla insatser

  Etiketter: Bioenergi
  Den av EU föreslagna kravnivån kommer att innebära ett ökat uttag av bioenergi i Sverige, vilket oroar skogsnäringen. kravet är att man måste få konkurrera på lika villkor med bioenergisektorn.
  Läs mer
 • Bioenergin har huvudrollen i framtidens energisystem

  Etiketter: Bioenergi
  EU-kommissionens energi- och klimatpaket visar tydligt att jorden och skogen behöver användas än mer för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson med anledning av energi- och klimatdirektivet.
  Läs mer

Sidor