Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Klartecken för Korstaverket

  Etiketter: Bioenergi
  Miljööverdomstolen avslår alla överklaganden, vilket innebär att Korstaverket i Sundsvall får öka användningen av avfallsbränslen 200 000 till 260 000 ton per år, skriver webfinanser. ,,
  Läs mer
 • Svensk-amerikanskt samarbete om svartlutsförgasning

  Etiketter: Bioenergi
  Delegationen från pappersföretaget New Page i Escanaba, Michigan, USA vill samverka med Smurfit Kappa Kraftliner Piteå när det gäller förstudier om en stor svartlutsförgasningsanläggning för produktion av biodrivmedel, skriver Branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Biobränslet flitigt debatterat bland forskare och experter

  Etiketter: Bioenergi
  Är biobränsle verkligen miljövänligt? Är det bra för klimatet? Nej, oftast inte, hävdar allt fler forskare och experter. Men i Sverige märks inte mycket av kritiken, skriver DI.
  Läs mer
 • Södra storsatsar på torv

  Etiketter: Bioenergi
  Trots miljöpålagor satsar Södra på ökad produktion av energitorv. Södra ska tredubbla torvproduktionen och söker ytterligare 1000 hektar gamla utdikade mossar, skriver ATL.
  Läs mer
 • Dags att ompröva kärnkraften?

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns inte mycket som folk i allmänhet, och politiker i synnerhet, går igång på så förutsägbart som ordet kärnkraft. Kärnkraften verkar vara ett obearbetat nationellt trauma 1980, skriver Söderhamnskuriren på ledarplats.,
  Läs mer
 • Kris för biodiesel i Tyskland

  Etiketter: Bioenergi
  Den tyska branschen för så kallad biodiesel håller på att haverera helt. Tillverkarna lägger ner produktion och minskar på antalet anställda, skriver SR -Ekot.,,
  Läs mer
 • Sågverk köper pelletverk

  Etiketter: Bioenergi
  Sågföretaget Krekula & Lauri köper Pajala Bioenergi. Man satsar också på en spåntork och ökar produktionen av pellet från dagens 5.000 till 15.000 ton. Hela investeringen landar på tio miljoner kronor, skriver NK.
  Läs mer
 • Biobränslen måste klara EU-krav

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränslen som ska säljas i Europa måste möta strikta miljökrav för att få säljas, enligt EU-kommissionens kommande förslag, skriver nt.se.,
  Läs mer
 • Biodieseln växer på stäppen

  Etiketter: Bioenergi
  Stigande råvarupriser på träråvara och grödor som raps, vete, majs och soja väntas snart öka intresset för en än så länge ganska okänd träråvara: jatropha-trädet, skriver Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Sekab satsar allt på att spån ska ge flis

  Etiketter: Bioenergi
  Sekab tror stenhårt på att utvinna etanol från cellulosa,Men först 2015 tror man att den första fullstora anläggningen är i drift, skriver e24.se.
  Läs mer

Sidor