Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Över 60 diplomater från 29 länder på tebjudning om World Bioenergy 2008

  Etiketter: Bioenergi
  Att säga att bioenergi har en framtid är en cliché, bioenergi är en förutsättning för vår framtid. Ingen enskild nation har alla svar så om vi ska hitta lösningar måste vi kunna arbeta tillsammans, sa Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff.. (webfinanser).
  Läs mer
 • Förre Greenpeacechefen vill ha fler kärnkraftverk

  Etiketter: Bioenergi
  Greenpeace grundare Patrick Moore säger att det inte finns bevis att på global uppvärmning har orsakats av människan men kräver ändå fler kärnkraftverk. Det skriver nyheter.se.msn.com.,,
  Läs mer
 • Nya värmeverket slukar bränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Folk i allmänhet förstår nog inte hur mycket bränsle det behövs i ett kraftvärmeverk, säger Erik Grundberg till allehanda.se. ,
  Läs mer
 • Grycksbo Paper storinvesterar och lämnar oljan

  Etiketter: Bioenergi
  Grycksbo Paper investerar 130 miljoner i en biobränslepanna. andra halvåret 2009. Biobränslepannan ersätter den nuvarande oljepannan, och beräknas producera pappersbrukets hela behov av ånga, vilket ger miljövinster.
  Läs mer
 • Kraftig ökning av biokraft

  Etiketter: Bioenergi
  Eltillskottet från kraftvärme kommer att öka med 9 TWh till 2015. Större delen av det planerade tillskottet kommer från bio- och avfallseldade nya kraftvärmeverk och utbyggnader inom skogsindustrin. Det skriver Skogsland.,,
  Läs mer
 • Regeringens skogspolitik otakt med tiden?

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringens skogspolitiska proposition "En skogspolitik i takt med tiden" är inte i takt med tiden, och definitivt inte i takt med framtiden. Förslaget bidrar inte med konkreta satsningar på träindustrin, skriver Skogs- och träfackets ordförande i PT.
  Läs mer
 • Mat som bränsle får allt fler tvivlare

  Etiketter: Bioenergi
  Kan man bränna upp mat för att köra bil, när andra inte har nog att äta? Nyttan av etanolet som framtidens drivmedel ifrågasätts nu från allt fler håll, i takt med att matpriserna i världen stiger, skriver SR -ekot.,,
  Läs mer
 • Sverige köper afrikansk etanol

  Etiketter: Bioenergi
  Costran SA, ett brasilianskt energibolag, ska bygga en anläggning för tillverkning av etanol i afrikanska Ghana. Råvaran kommer att vara sockerrör och etanolen är avsedd att säljas på den svenska marknaden, rapporterar TT. Det skriver Branschnyheter
  Läs mer
 • Umeå energi kompletterar Dåvaanläggningen med biobränslepanna

  Etiketter: Bioenergi
  Umeå Energi kompletterar sitt avfallskraftvärmeverk i Dåva med ytterligare en panna. Nu uppförs en biobränslepanna vars panneffekt blir 110 MW. Den nya anläggningen kommer att leverera 160 GWh el per år, skriver Branschnyheter.
  Läs mer
 • Korsnäs fördubblar i Lettland

  Etiketter: Bioenergi
  När konkurrenterna går i konkurs så mer än fördubblar Kinneviksägda Latgran sin pelletproduktion i Lettland, skriver ATL.,,
  Läs mer

Sidor