Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Bioenergin behövs för klimatets skull

  Etiketter: Bioenergi
  I de flesta av EU:s medlemsländer finns en allt större insikt om att jorden och skogen är resurser som behöver användas än mer för att skapa ett hållbart samhälle, skriver ttela.se. ,
  Läs mer
 • Trädamm risk inom pelletsindustrin

  Etiketter: Bioenergi
  Arbetare inom träpelletsindustrin riskerar att få försämrad lungfunktion och hudexem, skriver VK.,
  Läs mer
 • FAO lanserar ny metodik för att utvärdera bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett analytiskt verktyg har utvecklats av FAO för att hjälpa länder att ta del av den snabbt växande bioenergi-industrin. Verktyget skall säkerställa att även de fattiga kan dra fördelar av denna utveckling..
  Läs mer
 • Biobränsle kan ge mer växthusgaser

  Etiketter: Bioenergi
  Två amerikanska studier visar att etanol kan alstra mer växthusgaser än de fossila bränslen. Däremot kan man, enligt studien, utan att rubba växthusgasbalansen använda vissa slags gräs som råvara, eller skogsavfall, rapporterar SR Ekot.
  Läs mer
 • Stora Enso störst på biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Nya bolaget Stora Enso Bioenergi AB blir nu det största biobränslebolaget i Sverige och enligt pressmeddelandet om det nya bolaget så beräknas man nu omsätta 800 miljoner kronor och motsvarande fem terawattimmar biobränslen under 2008, skriver DT.
  Läs mer
 • SEKAB tror på etanolen

  Etiketter: Bioenergi
  Det är bistra tider för etanolen. Två etanolprojekt har i dagarna lagts ned och det är darrigt för ytterligare ett tiotal. Det skyhöga spannmålspriset är huvudorsaken. Också etanolföretaget Sekab i Örnsköldsvik har haft en turbulent vinter, skriver DI.,
  Läs mer
 • Neova vinner pelletsupphandling för kommunal fjärrvärmesatsning

  Etiketter: Bioenergi
  Avtalet innebär att Neova under de kommande två åren ska leverera 10.000 ton pellets till ett värde om 15 mkr till ett flertal fjärrvärmeanläggningar i Bengtsfors kommun i Dalsland, skriver bolaget.
  Läs mer
 • Forskare står upp för etanolen

  Etiketter: Bioenergi
  Kritiken mot etanol är stor. Många menar att man inte får ut mer energi än man satsar. Men nu ställer sig forskaren Pål Börjesson upp till etanolens försvar, skriver Miljörapporten.
  Läs mer
 • Södra fortsätter satsningen på energi

  Etiketter: Bioenergi
  Södra gör ytterligare en energiinvestering i halvmiljardklassen, denna gång vid massabruket i Värö. Ny utrustning innebär att överskottsbark motsvarande ett energivärde av 200 GWh/år kan säljas på öppna marknaden (Newsdesk).
  Läs mer
 • Fin- eller fulsprit i tanken

  Etiketter: Bioenergi
  Hur bra är etanolen vi häller i våra biltankar? Fattiga lantarbetare i Brasilien betalar ett högt pris för vårt miljöbilsåkande. Kan en miljöcertifiering av etanol vara en väg till hållbarare bränsle? skriver Sveriges Natur.,
  Läs mer

Sidor