Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Storskalig produktion av biobränsle kan öka marginaliseringen av kvinnor

  Etiketter: Bioenergi
  En snabb ökning av storskalig produktion av biobränsle i utvecklingsländerna kan förvärra marginaliseringen av kvinnor på landsbygden. Enligt en ny rapport från FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.
  Läs mer
 • Heta på pelletsmarknaden tack vare stormen

  Etiketter: Bioenergi
  Stormen Gudrun gav en injektion. Idag omsätter familjeföretaget Bioenergi i Böta Kvarn åtta miljoner kronor om året. 90 ton pellets skeppas iväg till återförsäljare och kunder varje vecka, skriver Östran.,,
  Läs mer
 • Ökade anslag till biologisk mångfald och miljöbilar för 2008

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringen tillför 50 miljoner kronor till biologisk mångfald och 240 miljoner kronor till miljöbilar i tilläggsbudgeten för 2008. Anslaget för biologisk mångfald behålls därmed på tidigare nivå, skriver Regeringen.
  Läs mer
 • Att byta soppa och tuta på

  Etiketter: Bioenergi
  satsas alltmer på biobränslen. Drömmen handlar om att lösa utsläppsproblemen utan att begränsa den växande trafiken i sig ? att byta soppa och tuta på som vanligt. Men det finns komplikationer, skriver SVT Vetenskapsmagasinet.
  Läs mer
 • Ny biobränslepanna till Sävar såg

  Etiketter: Bioenergi
  Norra Skogsägarna investerar mångmiljonbelopp de närmaste åren i sina industrier. Sävar såg ska få en ny biobränslepanna, och även sågverken i Kåge och Lycksele ingår i satsningen, skriver VK.
  Läs mer
 • Kramfors hoppar av Biofuel Region

  Etiketter: Bioenergi
  Det lutar onekligen mot detta. Vi klarar helt enkelt inte att vara med i alla projekt vi får förfrågan om, vi har inte de ekonomiska musklerna. säger kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Melande, skriver allehanda.se.,
  Läs mer
 • Ny vd för Derome Bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Derome Bioenergi har fått en ny vd, Håkan Kånge, som närmast kommer från Mölndal Energi där han varit verksam som marknadschef
  Läs mer
 • Andreas Carlgren talar om biobränslen på informellt miljöministermöte

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s miljöministrar samlas till informellt miljöministermöte i Slovenien. Ministrarna ska diskutera biologisk mångfald, biomassa och bioenergi. Miljöminister Andreas Carlgren är inbjuden att inleda diskussionen om nästa generation biodrivmedel (Newsdesk)
  Läs mer
 • Katarina Rupar-Gadd – en frontfigur för svensk bioenergiutbildning

  Etiketter: Bioenergi
  Katarina Rupar-Gadd, teknologie doktor och programansvarig för bioenergiteknik vid Växjö universitet, har fått Svenska bioenergiföreningens årliga stipendium. Hon får det för sitt arbete med att driva och utveckla utbildningsprogram inom bioenergiteknik.
  Läs mer
 • Ny ordförande i Svebio

  Etiketter: Bioenergi
  Lena Söderberg, vd på Krav, valdes på tisdagen till ny ordförande i Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, skriver ATL.
  Läs mer

Sidor