Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Biobränslen slutet för regnskogen?

  Etiketter: Bioenergi
  Om vi låter de marknadskrafter som råder just nu fortsätta att styra så innebär det slutet för regnskogen. Den fälls eller bränns i en hisnande takt för att ge plats för energikrävande odling, skriver Kemivärlden Biotech i en ledare.
  Läs mer
 • Miljöbränsleföretag storsatsar i Åsele

  Etiketter: Bioenergi
  Skellefteåföretaget Eco-Oil har långtgående planer på storskalig tillverkning av miljövänlig syntetisk diesel i länet. Nästa höst ska en processanläggning vara igång i Åsele.Det skriver Västerbottensnytt.
  Läs mer
 • Klimatfrågor på Europaforums möte

  Etiketter: Bioenergi
  Närmare 200 politiker på lokal och regional i nivå har under två dagar samlats för Europaforum Norra Sveriges konferens i Örnsköldsvik. Den avslutande dagen stod klimat- och energifrågor på programmet
  Läs mer
 • Sverige och bioenergin ledare

  Etiketter: Bioenergi
  Det händer mycket mer än vad gemene man tror avseende användning av bioenergi i Sverige. Det har skett en kraftig utveckling på området sedan -70-talet Vi är världsledande, skriver Hallandsposten på ledarplats.
  Läs mer
 • Svenska miljöaktivister i tillslag mot finskt bolag

  Etiketter: Bioenergi
  Svenska Greenpeaceaktivister hindrade bilister i Helsingfors från att tanka palmoljediesel vid Neste Oils pumpar under lördagen. Organisationen hävdar att bolaget använder palmolja från Indonesinen där regnskog skövlats, skriver DN. ,
  Läs mer
 • Boende protesterar mot biobränslelagring utanför Ö-vik

  Etiketter: Bioenergi
  Det har uppstått en konflikt kring Domsjö Fibers planer kring lagringsplats av biobränsle på Nötbolandet. De boende är rädda att lakvatten ska förstöra deras vattentäkter.,
  Läs mer
 • Biobränsleuttaget kan ökas kraftigt

  Etiketter: Bioenergi
  Tomas Kåberger tror går att närmast fördubbla biobränsleuttaget. Men det fordrar ett mer aktivt skogsbruk, smidigare maskiner i skogen och en ännu mer genomtänkt och respekterad naturskyddsstrategi för skogsbruket (Branschnyheter.),
  Läs mer
 • Alholmens Kraft får kritik för skövling

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsbruksexperten Matthew Rivers ser på skogsvården i Finland med kritiska ögon, till exempel att Alholmens Kraft använder stubbar som bränsle. Det skriver Jakobstads Tidning. ,,
  Läs mer
 • Fyra kubikmeter kol på en vecka

  Etiketter: Bioenergi
  Kolmilan Nanna drog besökare på många mils avstånd trots det ruskiga regnandet under gårdagen. Det skriver Skånskan.se/Skurup.
  Läs mer
 • Biodieselindustrin kräver åtgärder mot USA

  Etiketter: Bioenergi
  Den europeiska organsaitionen för biodieselproducenter, European Biodiesel Board (EBB), kräver att EU-kommissionen inleder en anti-dumpingutredning av USA. Orsaken till kravet är en kraftigt växande import av biodiesel från USA.., skriver Skogsaktuellt.
  Läs mer

Sidor