Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Indisk bioenergi ger resultat i Uganda

  Etiketter: Bioenergi
  I Afrika söder om Sahara finns den största potentialen för bioenergi i världen, men den är kraftigt underutnyttjad. Hur gör man för att få fart på utvecklingen? Den frågan diskuterades vid World Bioenergy i Jönköping, skriver Branschnyheter.
  Läs mer
 • Elnätet bromsar vindkraften

  Etiketter: Bioenergi
  Utbyggnaden av den svenska vindkraften kommer inte att kunna ske tillräckligt snabbt för att nå klimatmålen. Kraftledningsnätet kan nämligen inte byggas ut i samma takt som vindkraften. Det skriver Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Nyström offentliggör global bioenergiplattform

  Etiketter: Bioenergi
  Under sitt öppningsanförande vid World Bioenergy 2008 i Jönköping tillkännagav Svebios avgående vd Kent Nyström planerna på en ny internationell bioenergiorganisation: World Bioenergy Association. Det skriver Energinyheter.se
  Läs mer
 • Stort intresse för pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Intresset är stort och internationellt för Laxå Pellets i Röfors. I höst invigs också en toppmodern pelletsfabrik i Edsbyn, berättar produktionschef Olle Isacsson. Det skriver www.NA.se,,
  Läs mer
 • Skogsbränsle minskar klimatförändringar

  Etiketter: Bioenergi
  Storskaliga och långväga transporter av biobränsle från mellersta Sverige till centrala Europa kan vara kostnadseffektivt och attraktivt för att minska koldioxidutsläppen. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet. Det skriver Länstidningen.
  Läs mer
 • Syna vindkraften noga -tycker Skogsland

  Etiketter: Bioenergi
  Kunskap om vad det innebär att sätta upp de höga vindkraftverken, upp emot 120 meter plus vinghöjden, verkar saknas. Du som funderar på att släppa in dessa jättar som grannar på din mark bör därför tänka dig för. Ställ frågor och skaffa mer dig kunskap.
  Läs mer
 • Vindparken på Sjisjka kan överklagas

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige ornitologiska förening, SOF, är rädd att miljödomstolens Sjisjkadom kan bli prejudicerande och leda till att fler naturskyddade områden i länet exploateras. Därfö fundrsr man på att överklaga domen, skriver NK.
  Läs mer
 • Södra Cell slopar fossila bränslen på Värö

  Etiketter: Bioenergi
  Södra Cell satsar på att Väröanläggningen ska bli världens första fossilbränsleoberoende massatillverkare. Målet ska ha nåtts 2012, skriver Södra i ett pressmeddelande.
  Läs mer
 • Brasilien dubblar produktion av etanol utan att röra Amazonas

  Etiketter: Bioenergi
  Brasilien har fått hård kritik i Europa för metoderna att framställa etanol ur sockerrör. - Vi ska tillverka etanol på ett miljömässigt bra sätt, med hänsyn till arbetarnas rättigheter, lovade Marcos S. Jank på World Bioenergy (Newsdesk).
  Läs mer
 • Tredje Bio Energy mässan invigd

  Etiketter: Bioenergi
  Idag inleddes World Bioenergy på Elmia, som är en stor internationell mässa om bioenergi och återvinning, och det är något som Sverige är ledande inom. Det skriver P4, Jönköping.
  Läs mer

Sidor