Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Chemrec gör miljövänligaste biobränslet

  Etiketter: Bioenergi
  Chemrec i Piteå har den mest miljövänliga tekniken för att omvandla biomassa till drivmedel. Det anser det EU-stödda biodrivmedelsprojektet RENEW /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Vindkraft i skogen brottas med stora problem

  Etiketter: Bioenergi
  Vindkraft i skogen är fortfarande ett mycket osäkert och oprövat kort, ingen vet om vindkraftverken klarar den turbulenta och besvärliga blåsten i skogen ovanför trädtoppar /SR P4 Kronoberg.
  Läs mer
 • Demoanläggning för dieselproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  En demonstrationsanläggning för framställning av diesel från träråvara färdigställdes nyligen i den nedlagda Harbofabriken i Överkalix /Norrbottens Kuriren.
  Läs mer
 • Grot som hälsofara

  Etiketter: Bioenergi
  Lastning och flisning av grot kan innebära en hälsorisk på grund av höga halter av mögelsvampar? Om det och andra arbetsmiljöer som kan innebära en hälsorisk på grund av mikroorganismer handlar skriften ”Mikroorganismer i arbetsmiljön” /Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Bioenergipris till finländsk miljöpionjär

  Etiketter: Bioenergi
  Professor Dan Asplund från Finland har tilldelats Nordiska ministerrådets bioenergipris 2008. Asplund har under drygt 30 år arbetat för att utveckla och främja användningen av förnyelsebara energikällor, speciellt inom bioenergiteknologi / papernet.se.,
  Läs mer
 • Växjö vill ha tillverkning av biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Växjö vill se en biodrivmedelsanläggning i kommunen. En styrgrupp utreder möjligheterna och tre lokaliseringar har pekats ut. Det skriver smp.se,
  Läs mer
 • Fortsatta turer kring flisproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Turerna kring bullerproblemen, som är kopplade till industriverksamhet inom sågverksområdet i Sillingsfors, fortsätter. Det handlar om flera olika ärenden, som behandlas i olika instanser, skriver nwt.se.,,
  Läs mer
 • Fortsatta turer kring flisproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Turerna kring bullerproblemen, som är kopplade till industriverksamhet inom sågverksområdet i Sillingsfors, fortsätter. Det handlar om flera olika ärenden, som behandlas i olika instanser, skriver nwt.se.,,
  Läs mer
 • Pelletsfabrik etableras i sågverk i Norrsundet

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso ska investera 14,4 miljoner euro, motsvarande cirka 135 miljoner kronor, i en pelletsfabrik i Kopparfors sågverk i Norrsundet utanför Gävle /svt -Gävledala.
  Läs mer
 • Svårt få grepp om groten

  Etiketter: Bioenergi
  Luddiga måttenheter försvårar för skogsägaren att göra snabba jämförelser. Markägaren som säljer sin grot får oftast betalt i kronor per skogskubikmeter. Men när sedan värmeverket köper den flisade groten betalar de i kronor per megawattimme.
  Läs mer

Sidor