Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken. Skogsindustrin använder också de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att producera el, värme och pellets.

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1983 stod biobränslen för 11 procent, eller 52 TWh, av den totala energitillförseln. År 2013 hade andelen energi från biobränslen ökat till 129 TWh, vilket motsvarar 23 procent av den totala energitillförseln (Energiläget, 2015). Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen. Resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Rörvik utökar Eon-samarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Rörvik Timber utökar sitt samarbete med energibolaget Eon vid Linghemsågen utanför Linköping /ATL.
  Läs mer
 • Biogasen borde locka skogsägare

  Etiketter: Bioenergi
  Biogas ska tillverkas av skogsbrukets rester. Därför konkurrerar branschen inte,med sågverk, menar Anders Mathiasson från Svenska Gasföreningen /Östersunds-Posten.
  Läs mer
 • Sveaskog gör rekordaffär inom biobränslesegmentet

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog har tecknat ett treårigt avtal med Fortum om leverans av ,biobränsle till kraftvärmeverket i Brista, utanför Stockholm. ,Affären är Sveaskogs största inom biobränslesegmentet och är värd 55-60 ,miljoner kronor årligen /Avanza. ,
  Läs mer
 • Sista chansen i höst för bidrag till vedeldare

  Etiketter: Bioenergi
  Villaägare som installerar en miljögodkänd vedpanna kan söka bidrag hos sin kommunala energi- och klimatrådgivare. Nu närmar sig sista chansen att söka – men för den som agerar snabbt finns pengar att hämta /NWT.se.,,
  Läs mer
 • Avhandling hyllar biobränslet som CO2-bekämpare

  Etiketter: Bioenergi
  Från Mittuniversitetet i Östersund presenterades nyligen en avhandling som torde komma mycket lägligt för biobränslebranschen just nu. Skogsbränsle minskar klimatförändringar, lyder slutsatsen i avhandlingen /Jordbruksaktuellt.
  Läs mer
 • Byggstart för SunPine talldieselfabrik i Piteå

  Etiketter: Bioenergi
  Idag genomfördes den officiella byggstarten av talldieselfabriken i Piteå. Byggstarten innebär att 250 miljoner kronor investeras i Piteå för att ta fram talldiesel, som räknas till andra generationens biodrivmedel /Piteå-Tidningen.
  Läs mer
 • EU bromsar krav på biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Från miljöhåll kommer allt mer kritik mot odlade bränslen som etanol och biodiesel - och det sätter nu spår i EU:s klimatpolitik /GP.
  Läs mer
 • Biobränslet från Piteå har stor potential

  Etiketter: Bioenergi
  Ett Norrbotten självförsörjande på drivmedel. Det är Peter Erikssons, mp, vision.,- Låt norrbottningarna om några år tanka sina bilar med miljövänligt bränsle från Piteå.. /Piteå-Tidningen.,
  Läs mer
 • Projektstart för DME-fabrik i Piteå

  Etiketter: Bioenergi
  Det europeiska projektet BioDME håller imorgon sitt första projektmöte på Chemrecs anläggning i Piteå. Om ett och ett halvt år kan Chemrec dagligen leverera 4-5 ton av det nya biobränslet dimetyleter, DME /Bioenergiportalen, ,
  Läs mer
 • Fjärrvärmeentreprenörerna satsar på auktorisation

  Etiketter: Bioenergi
  Efterfrågan på fjärrvärme fortsätter men konkurrensen om skogsråvaran kan driva upp priset. Därför behövs regionvis strategi för vilka råvaror, som skall användas i fjärrvärmeverken /Branschnyheter.
  Läs mer

Sidor