Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi
– tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Grus i maskineriet för biobränslemarknad

  Etiketter: Bioenergi
  Framtiden för den globala biobränslemarknaden ser inte lika ljus ut som för ett par år sedan. Det konstaterar energiexperten Henrik Tegnér på konsultföretaget Accenture /Miljöaktuellt.
  Läs mer
 • Fransk storsatsning på biobränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Ett industrikonsortium satsar just nu nästan 750 miljoner kronor för att få igång ny, storskalig produktion av biobränslen i Frankrike. Målet är att tillverka 175 miljoner liter bränsle om året innan 2016 /Processnet.se.
  Läs mer
 • Först i Sydsverige med miljömärkt fjärrvärme

  Etiketter: Bioenergi
  Tack vare samarbetet med Södra Cell i Mörrum kan Karlshamn Energi nu stoltsera med Naturskyddsföreningens symbol Bra Miljöval /Sydöstran.,
  Läs mer
 • Så ska skogen ersätta oljan säger Brodén

  Etiketter: Bioenergi
  Fotosyntesen ska rädda världen, och skogsägarna ska ta hem,vinsten. I en stor intervju med ATL spanar Södras koncernchef Leif Brodén in i framtiden och talar ut om svårigheterna med att leda en ekonomisk förening /ATL.
  Läs mer
 • Korsnäs VD kritiserar energipolitiken och energibolagen

  Etiketter: Bioenergi
  orsnäs nytillträdde VD, Christer Simrén, vill se en ny energipolitik i Sverige, till gagn för jobben och industrin. Samtidigt kritiserar han kraftigt de ledande energibolagen i landet /Papernet.se.
  Läs mer
 • Stora Enso bygger nytt kraftverk vid Ostroleka i Polen

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso investerar 137 MEUR i byggandet av ett nytt kraftverk vid Ostroleka Bruk i Polen. Enligt planeringen kommer kraftverksprojektet att påbörjas omgående och vara färdigt under tredje kvartalet 2010 /avanza.se.
  Läs mer
 • Delrapport:Konsekvenser för energi- och skogssektorn av förändrad efterfrågan på biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Brutto finns det en potential för ytterligare direkt användning av biobränslen för uppvärmning av byggnader om ca 20 TWh biobränsle. Det skriver Claes Ekström, Gunnar Larsson, Nader Padban, Gunnar Bröms, Gert Karlsson i en rapport /Elforsk.
  Läs mer
 • Bioenergi hett tema inför Elmia Wood

  Etiketter: Bioenergi
  Den 3 till 6 juni 2009 slår Elmia Wood upp portarna till ännu en internationell fackmässa för skogsindustrin. Trycket efter montrar är redan hårt och kan leda till att mässområdet måste utvidgas /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Bristen på biobränsle gav Såtab en jätteorder

  Etiketter: Bioenergi
  Såtab i Krokom har tecknat en jätteorder som innebär att företaget under tre år ska leverera stora mängder biobränsle till Sveriges största kraftvärmeverk utanför Södertälje /Länstidningen Östersund.,
  Läs mer
 • Uttaget av biobränsle ur skogen kan fördubblas

  Etiketter: Bioenergi
  Det går att fördubbla uttaget av biobränsle från de svenska skogarna – och mer därtill. Det hävdar Rolf Björheden vid forskningsinstitutet Skogforsk, som har fått i uppdrag att forska fram nya metoder för att ta tillvara mer av veden /NWT.se.
  Läs mer

Sidor