Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • En ökad andel förnyelsebar energi kräver rejäla insatser

  Etiketter: Bioenergi
  Den av EU föreslagna kravnivån kommer att innebära ett ökat uttag av bioenergi i Sverige, vilket oroar skogsnäringen. kravet är att man måste få konkurrera på lika villkor med bioenergisektorn.
  Läs mer
 • Bioenergin har huvudrollen i framtidens energisystem

  Etiketter: Bioenergi
  EU-kommissionens energi- och klimatpaket visar tydligt att jorden och skogen behöver användas än mer för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson med anledning av energi- och klimatdirektivet.
  Läs mer
 • Neste Oil välkomnar EU-kommissionens målsättning och strikta hållbarhetskriterier för biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Neste Oil håller även med om att inget råmaterial ska användas som har utvunnits ur mark med hög grad av biologisk mångfald (skog som ej nämnvärt påverkats av människan) eller mark med hög koldioxidhalt (det vill säga våtmarker), skriver bolaget.
  Läs mer
 • Klartecken för Korstaverket

  Etiketter: Bioenergi
  Miljööverdomstolen avslår alla överklaganden, vilket innebär att Korstaverket i Sundsvall får öka användningen av avfallsbränslen 200 000 till 260 000 ton per år, skriver webfinanser. ,,
  Läs mer
 • Svensk-amerikanskt samarbete om svartlutsförgasning

  Etiketter: Bioenergi
  Delegationen från pappersföretaget New Page i Escanaba, Michigan, USA vill samverka med Smurfit Kappa Kraftliner Piteå när det gäller förstudier om en stor svartlutsförgasningsanläggning för produktion av biodrivmedel, skriver Branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Biobränslet flitigt debatterat bland forskare och experter

  Etiketter: Bioenergi
  Är biobränsle verkligen miljövänligt? Är det bra för klimatet? Nej, oftast inte, hävdar allt fler forskare och experter. Men i Sverige märks inte mycket av kritiken, skriver DI.
  Läs mer
 • Södra storsatsar på torv

  Etiketter: Bioenergi
  Trots miljöpålagor satsar Södra på ökad produktion av energitorv. Södra ska tredubbla torvproduktionen och söker ytterligare 1000 hektar gamla utdikade mossar, skriver ATL.
  Läs mer
 • Dags att ompröva kärnkraften?

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns inte mycket som folk i allmänhet, och politiker i synnerhet, går igång på så förutsägbart som ordet kärnkraft. Kärnkraften verkar vara ett obearbetat nationellt trauma 1980, skriver Söderhamnskuriren på ledarplats.,
  Läs mer
 • Kris för biodiesel i Tyskland

  Etiketter: Bioenergi
  Den tyska branschen för så kallad biodiesel håller på att haverera helt. Tillverkarna lägger ner produktion och minskar på antalet anställda, skriver SR -Ekot.,,
  Läs mer
 • Sågverk köper pelletverk

  Etiketter: Bioenergi
  Sågföretaget Krekula & Lauri köper Pajala Bioenergi. Man satsar också på en spåntork och ökar produktionen av pellet från dagens 5.000 till 15.000 ton. Hela investeringen landar på tio miljoner kronor, skriver NK.
  Läs mer

Sidor