Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Skogsstyrelsen och Jordbruksverket anordnar nordisk konferens om hållbar bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett tjugotal delegater från de nordiska länderna samlas på måndag i Jönköping för en första diskussion kring kriterier för hållbar bioenergi från jord- och skogsbruk. Både forskare, myndighetspersoner och näringsföreträdare finns på plats. , ,
  Läs mer
 • Torv som energikälla inte oproblematiskt

  Etiketter: Bioenergi
  Torv har en viktig roll i i Jakobstad. Energi, utsläpp, kostnader och miljöeffekter diskuteras. Miljödebatten och energidiskussionen går hand i hand och beroende på vem som uttalar sig är betoningen väldigt olika, skriver Österbottningen.
  Läs mer
 • Bioenergin behövs mot klimathotet

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns stora möjligheter att öka uttaget av bioenergi från åkern och skogen – och det är också nödvändigt om vi ska klara ett ambitiöst klimatmål, skriver Hans Ove Jensen och Lars-Göran Pettersson i nwt.se.,,
  Läs mer
 • Samarbete om bränsle från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Industriledare och forskare från hela världen kommer till Sverige för att diskutera, analysera och besöka skogsbaserade bioraffinaderier. Den 11-13 mars genomförs Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC 2008, skriver Branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Med sockerrör i tanken

  Etiketter: Bioenergi
  Norrbottningarna kör på etanol från Brasilien. Hittills säljer ett 30-tal mackar i länet drivmedlet. Forskning pågår för att kunna bygga en fabrik som tillverkar etanol från Norrlands skogar, skriver NK. , ,,
  Läs mer
 • Stubben, en outnyttjad resurs

  Etiketter: Bioenergi
  Mer än 20 procent av barrträdens biomassa finns i de outnyttjade stubbarna. Det menar man på SLU och drar igång en storsatsning på forskning kring både positiva och negativa följder av stubbrytning, skriver recycling.se.,,
  Läs mer
 • Skogsbrukare kan tillverka egen pellet

  Etiketter: Bioenergi
  Småskalig pelletstillverkning kan bli ett lyft för skogsägare och lantbrukare. Råvaran i form av halm och grenar finns redan där. I södra Sverige har flera gårdar redan kommit igång, skriver PT.
  Läs mer
 • Stubbtäkt - en joker i energiförsörjningen

  Etiketter: Bioenergi
  Skogens stubbar är en hittills nästan outnyttjad resurs i biobränslesammanhang, och där finns mer än 20 procent av barrträdens biomassa. Det saknas dock kunskaper, vilket SLU nu ska forska fram.
  Läs mer
 • Björn Gillberg bygger metanolfabrik för skogsråvara

  Etiketter: Bioenergi
  Nu står han och de företag han arbetar för inför ett genombrott. En fullskalig metanolfabrik skall stå färdig 2011 i Hagfors och producera 300.000 liter metanol per dygn, skriver Västerbygden.,
  Läs mer
 • NCG får order av Neova på beslutstödssystem

  Etiketter: Bioenergi
  IT-bolaget NCG Group har erhållit ett uppdrag av bioenergiföretaget Neova AB. Uppdraget innebär att NCG skall leverera beslutstödslösningar som innefattar budgethantering, prognoshantering, rapportering och analys, skriver Bolagsfakta.se.,
  Läs mer

Sidor