Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Elskatten motverkar miljömål

  Etiketter: Bioenergi
  Spillvärme motsvarande 7 000 villors årsförbrukning riskerar att spolas ut i havet i Obbola. Boven i dramat är elskatten på egenproducerad el, skriver Curt Åström &henricBristav, Umeå Energi under debatt i VK.
  Läs mer
 • Döm inte ut etanol och biodiesel

  Etiketter: Bioenergi
  Etanol, biodiesel och biogas kommer alla att behövas för att möta den stora utmaningen att byta ut de fossila bränslena, skriver Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet, i NT debatt.
  Läs mer
 • Bättre att satsa på elproduktion än etanol

  Etiketter: Bioenergi
  Veden räcker inte för att ersätta oljan. Om man nu ska elda så är det bättre att elda i ett kraftvärmeverk som producerar både värme och el. Värmen kan användas till fjärrvärme och elen till elbilar, skriver en debattör i ÖP.
  Läs mer
 • Spillvärme för miljoner går rakt ut i havet

  Etiketter: Bioenergi
  Spillvärme motsvarande 7 000 villors årsförbrukning spolas åter ut i havet. Investeringen på 70 miljoner kronor blir värdelös. Den nya elskatten tvingar Umeå Energi att ersätta spillvärmen med nyproducerad fjärrvärme av biobränsle från 200 ha skog, (VK).
  Läs mer
 • Stora förväntningar på Piteås svartlutsförgasning

  Etiketter: Bioenergi
  - Svartlutsförgasningen i Piteå är mitt favoritprojekt när det gäller samarbetet mellan Sverige och USA, deklarerade Michael Wood, amerikansk ambassadör i Sverige, skriver branschnyheter.se.
  Läs mer
 • Snabbväxande Neova vill ha mer grot

  Etiketter: Bioenergi
  Ett av Sveriges snabbast växande företag, bioenergiföretaget Neova, vill köpa mer grot - grenar och toppar - och andra avverkningsrester från skogsägarna, skriver Skogsland.,,
  Läs mer
 • Snart kommer biodiesel från Stora Enso

  Etiketter: Bioenergi
  Nästa år kommer de första dropparna biodiesel från Stora Enso och lyckas demonstrationsprojektet blir det tal om att bygga en fullskaleanläggning. Det krävs ett bruk och skog, skriver Dalarnas Tidningar.
  Läs mer
 • Svenska boken om bioenergi - nu finns den också på ryska

  Etiketter: Bioenergi
  Det statliga forskningsrådet Formas samlade förra året de viktigaste svenska forskningsrönen om bioenergi i en bok med titeln "Bioenergi – till vad och hur mycket?". Nu har den boken kommit ut både på ryska och engelska, skriver Ny Teknik.,
  Läs mer
 • Transportbranschen stödjer forskning om trädrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Resurs- och kompetensföretaget TRB Sverige AB finansierar forskning för att utveckla andra generationens drivmedel ur biomassa, skriver Miljöaktuellt. ,,
  Läs mer
 • Mindre krångel med ett miljötillstånd

  Etiketter: Bioenergi
  SCA och Statkrafts gemensamma vindkraftssatsning, görs i flera län, vilket gör att tillståndsprövningen inte kan göras av samma miljöprövningsdelegation. Detta på pekar företagen i en skrivelse till berörda departement, skriver st.nu
  Läs mer

Sidor