Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi
– tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Tufft för vindkraft i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  På grund av byiga vindar ovanför skogens krontäcke är vindförhållandena där tuffa och besvärliga, visar forskaren Hans Bergstöms moduleringar. Det krävs därför stora och starka verk som klarar påfrestningarna /Vetenskapsradion.,
  Läs mer
 • Bioenergikombinat i Härjedalen får 23,5 miljoner i stöd

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergikombinatet ska när det förverkligas innehålla en pellet- och brikettfabrik, ett kraftvärmeverk, växthus samt en etanolfabrik. Det är till utvecklingen av etanolfabriken som Energimyndigheten ger stöd.
  Läs mer
 • Biofuel-projektet sviker skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Bo Dockered, f.d ordförande i Sveaskog tycker till i Skogsland om Biofuel projektet som skulle förädla norrländsk skog till etanol. Nu handlar det mest SEKAB som satsar i utvecklingsländer som Brasilien samt i afrikanska stater där barnarbete är vanligt.
  Läs mer
 • Stubben nästa biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Att filosofera från en stubbe i skogen räknas som värme åt själen. Nu ska stubbarna eldas för att värma husen. - Vi måste hitta lösningar till förnyelsebara bränslen. Då behöver vi ta det här steget, säger Marcus Åström, SCA Norrbränslen /Kuriren.
  Läs mer
 • Brista och Sveaskog i storaffär

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog, Sveriges största skogsägare gör sin hittills största affär med Fortums kraftvärmeverk i Brista /unt.se.
  Läs mer
 • Storinvesterar i biodiesel

  Etiketter: Bioenergi
  Preem anpassar just nu sitt raffinaderi i Göteborg för framställning av biodiesel. Efter ombyggnaden ska raffinaderiet framställa 140 000 ton grön diesel per år baserad i huvudsak på skogsråvaror, men också vegetabiliska oljor och slakthusavfall.,
  Läs mer
 • Dieseltillverkning kan ge 30 nya jobb

  Etiketter: Bioenergi
  Eco Oil planerar en lokal tillverkningsindustri för syntetisk diesel i Degerselet. Etableringen kan ge ett trettiotal jobb. Diesel ska tillverkas av grot och det finns hur "hur mycket råvara som helst inom fem mils radie" enligt Yngve Johansson.
  Läs mer
 • Rörvik utökar Eon-samarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Rörvik Timber utökar sitt samarbete med energibolaget Eon vid Linghemsågen utanför Linköping /ATL.
  Läs mer
 • Biogasen borde locka skogsägare

  Etiketter: Bioenergi
  Biogas ska tillverkas av skogsbrukets rester. Därför konkurrerar branschen inte,med sågverk, menar Anders Mathiasson från Svenska Gasföreningen /Östersunds-Posten.
  Läs mer
 • Sveaskog gör rekordaffär inom biobränslesegmentet

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog har tecknat ett treårigt avtal med Fortum om leverans av ,biobränsle till kraftvärmeverket i Brista, utanför Stockholm. ,Affären är Sveaskogs största inom biobränslesegmentet och är värd 55-60 ,miljoner kronor årligen /Avanza. ,
  Läs mer

Sidor